Medzi vojnové obdobie po prvej svetovej vojne v Nemecku

Hitler proti Európe

1924- kríza v Nemecku

1929 až 1933-krach na New York-skej burze - svetová hospodárska kríza ,pokles priemyselnej výroby o 1/3, ničenie USA obilia, nezamestnanosť ,inflácia.

Nemecko

-koniec cisárstva-Wilhelm II bol odvolaný a bola vyhlásená republika(podľa miesta prijatia ústavy –Weimarská republika),ktorej prezidentom sa stal Fridrich Ebert.

-Povojnová kríza vyvolala plán odvety, hlavne  proti Francúzsku.

-Nemecko dostalo od USA pôžičku, aby mohlo splácať reparácie= to prekazil krach na NY burze. V Nemecku stúpla nezamestnanosť,(6 000 000 obyvateľov)  do popredia sa dostali  radikálne strany

(nacionalisti a socialisti),ktoré zo všetkého obviňovali vládu.

-Do popredia sa dostal: Adolf  Hitler so svojou stranou NSDAP (národno-socialistická robotnícka nemecká strana).

-január 1933-sa Adolf Hitler stal predsedom vlády a sľúbil, že sa pomstí za porážku v prvej svetovej vojne.

-vydal rasové zákony(Nemci sú nadľudia, nordická rasa) plus chcel Židov, Rómov a Slovanov premeniť na moderných otrokov alebo ich zničiť.

 

 

Zaujímavosti : 1.Hitler sedel vo vezení z Ludendorfom a napísal tam knihu Main Kampf (môj boj)

                            2. Weimarská republika -bola tvorená 16 spolkovými republikami

                            3. NSDAP-