Historický čas
Všetky udalosti minulosti sa stali v určitom čase.A ani jedna sa neodohrala samostatne.Na každú vplývajú rôzne ďalšie udalosti.Keď o nich chceme rozprávať,musíme poznať ich poradie. Ľudia odpradávna potrebovali merať čas.Dokázali to už ľudia,ktorí žili pred tisíckami rokov na rôznych miestach zemegule.Všímali si kolobeh prírody,striedanie zimy a leta,dňa a noci.Podľa toho sme čas rozdelili na dni,týždne,mesiace a roky.Tak vznikol kalendár.Riman Iulius Caesar asi pred 2000 rokmi zaviedol pravidlo že prírodný čas v jeho ríši sa bude počítať podľa pohybu Slnka na oblohe.Tento kalendár pred približne 500 rokmi upravil pápež Gregor XIII.My ho používame dodnes.Existovali však aj iné kalendáre.Nemusia sa začínať prvým januárom,nemusia mať 7 dní v týždni.Ľudia však chceli zaznamenávať nielen kolobeh ročných období,ale aj to,kedy sa presne odohrali.Na to sa vytvoril letopočet.Letopočet je sled rokov od určitej významnej udalosti.Náš letopočet sa začína narodením Ježiša Krista.Dnes už však vieme,že starí historici asi nevypočítali rok jeho narodenia presne.Pomýlili sa o niekoľko rokov.Historici potrebujú vedieť presný dátum.Keď nepotrebujeme vedieť presný čas,môžeme hovoriť o desaťročiach,storočiach atď.