Sálové počítače zažili svoj veľký rozvoj v 60 - 70 rokoch 20. storočia. Išlo o veľké a

pomerne pomalé zariadenia, ktoré však na svoju dobu dosahovali fantastické výkony.


Medzi takéto počítače patrili také systémy ako:

- IBM - 360,

- IBM - 370,

počítač TESLA

- Tesla 200

počítače označované skratkou JSEP alebo EC a to:

- EC-1010,

- EC-1033,

- EC-1045,

- EC-1046,

a počítače rady SMEP a to:

- SM - 4-20

IBM 360

 
   

zdroj: http://www.dma.eui.upm.es/historia_informatica/Fotos/Maquinas/IBM%20system360%202.gif

 

 

 

 

 

IBM 370

 

 

 
   
 
   

 

zdroj: http://www-03.ibm.com/ibm/history/exhibits/mainframe/images/2423PH3145.jpg

 

 

 

zdroj: http://computer-modell-katalog.de/div_pix/360_in_paderborn.jpg