História obce Červený Kameň

 

 

 

 

 

         Pri nohách Jókaiho “Spiacej panny“ bdie malebná dedinka, kras to púchovského okresu, Červený Kameň na nivelačnej kóte 361 m. Obyvateľov má 1.100.

         Červený Kameň sa rozprestiera medzi rozseknutými hrebeňmi masívu Bielych Karpát, medzi barokovými a gotickými kulisami hôr. Túli sa on k uzučkému údoliu Tovarského potoka.

         Divá romantika tejto horskej dedinky nám pripomína severoamerickú rezerváciu: park Jellostown.

         “Zlomyseľný“ ľudia vravia, že Červený Kameň je Pánu Bohu za chrbtom. Aj tým nás “škádlia“, že cesta do Červeného Kameňa je veľmi dlhá. A dobre, že je taká dlhá ináč by nesiahala až po Červený Kameň a nik by sa sem nedostal.

                              (Štefan Herodek ĽUDOVÁ MONOGRAFIA ČERVENÉHO KAMEŇA

   1354-1954)

 

 

KULTÚRNE PAMIATKY

 

Ku kultúrnym pamiatkam patria v obci predovšetkým sakrálne objekty. Rímsko-katolícky kostol Panny Márie je barokovou stavbou, ktorá započala r. 1795 a skončila r. 1796.

Ďalšou sakrálnou pamiatkou je kaplnka v Zápechovej z r.1788. Je to neskorobaroková stavba, zasvätená sv. Augustínovi.

 

Z ARCHEOLOGICKÝCH POZNATKOV

 

         Staršia odborná literatúra uvádza na území obce sídlisko lužickej kultúry z mladšej doby bronzovej (1250 až 700 pnl).

Na temene Haškovej (732 mnm) sa našli nepatrné zvyšky osídlenia zo staršej doby železnej (700 až 400 pnl), a to črep neskorohalštadského rázu a kus železnej strusky (nález r. 1953).

Oveľa bohatší je nález z r. 1961. V Haškovej, v úžľabine na severovýchodnej strane temena, sa našlo veľa keramických črepov laténskej. Ide o sídlisko ľudu púchovskej kultúry. Predpokladá sa, že bolo vybudované v čase pred nájazdmi germánskych kmeňov na rozhraní letopočtov. Medzi úlomkami nádob, zreteľne vyrobených ručne, našli sa aj črepy nádob vytočených na hrnčiarskom kruhu, čo znamená, že mohlo ísť o významnejšiu osadu.

 

REMESLÁ V OBCI

 

         K najviac potrebným remeslám červenokamenských občanov patrilo predovšetkým tesárstvo. K prvým známym stolárom náturistom v obci patrí Ján Páchle, ktorý zhotovil tie najjednoduchšie nábytky, ako almary na riad, truhly pre nebohých, hrobové drevené kríže atď.

(Kolektív autorov: Červený Kameň)