Ernest Hemingway

Zbohom Zbraniam

 

 

 

 

Hlavné postavy:

 Frederico Henry, Catherine Barkleyová,

 

 

Obsah:

Frederico Henry bol mladý americký poručík, ktorý slúžil ako dobrovoľník na Talianskom fronte. Pracoval tu ako sanitár. Jedného dňa ho jeho priateľ Rinaldi zoznámil so ženou menom Catherine Barkleyová. Medzi Fredericom a Catherine boli už od začiatku simpatie. Frederico začal navštevovať Catherine častejšie a častejšie. Frederico však musel odísť na front. Pri útoku Rakúsko-uhorských vojsk bol zranený na hlave a nohe. Ihneď ho previezli do polnej nemocnice, kde bol ošetrený. Musel však ísť na operáciu do Milána. Kvôli nedostatku ošetrovateliek bola do Milána preradená aj Catherine. Aby sa mohli lepšie stýkať s Fredericom brala si všetky nočné služby. Catherine otehotnela. Kedže už bol Frederico zdravší, chceli ísť s Catherine na dovolenku. Nakoniec odišla len Catherine, pretože Frederico dostal žltačku a našli u neho alkohol. Frederick sa musel vrátiť na front. Odtiaľ však dezertoval. Išiel hľadať do Milana Catherine. Tam však nebola, a tak odišiel za ňou do Stresy. Tu býval v hotely, až dovtedy kým nedostali typ od barmana , že chcú Frederica zatknúť. Frederico s Catherine ušli na loďke do Švajčiarska. Najprv tu žili v drevenom domčeku a neskôr sa presťahovali do hotela. Tu dostala pôrodne bolesti. Odviezli ju do nemocnice, kde však nezvládla komplikovaný pôrod a spolu s novorodencom umiera.