Ruky sú kontaktným orgánom tela a často sa považujú za „druhé oči“ človeka.

Haptika je súčasťou neverbálnej komunikácie.Neverbálna komunikácia nám pomáha rozprávať telom, je úzko spätá s emóciami a dokáže nám veľa o tom druhom prezradiť. Napríklad, keď sme do niekoho zaľúbení, stačí nám pohľad a už sa to prejaví na našich lícach - sme červení, aj keď to nechceme. To je jeden zo znakov neverbálnej komunikácie.


 

Táto komunikácia sa môže prejavovať na rôznych častiach tela a rôznymi pohybmi:

- mimika - výraz tváre,

- pohľady - reč očí,

- proxemika - osobná zóna človeka,

- gestika - gestá,

- haptika - dotyky,

- posturika - fyzické postoje,

- kinezika - pohyby.


 

Mimika (výraz) tváre

Určite ľahko zistíte, či je človek nahnevaný alebo či je šťastný. Pretože, keď je nahnevaný, automaticky zvraští čelo. A keď je šťastný, tak sa mu celá tvár smeje. Je to vidieť napríklad na očiach.

 

Pohľady (reč očí)

Aj keď o tom nevieme, oči nám môžu často krát pomôcť, ale nás aj zradiť. Pretože, kto sa vyzná v reči tela, ľahko zistí, kedy mu hovoríme pravdu a kedy nie. Napríklad, pohľad doľava

hore znamená, že si dotyčný vymýšľa, a pohľad doprava hore znamená, že dotyčný človek premýšľa.

 

Proxemika (priblíženie a oddialenie, osobná zóna človeka)

Každý človek má osobnú zónu, do ktorej nechce, aby mu druhí vstupovali (pokiaľ nejde

o životného partnera, priateľov alebo iné blízke osoby). Ak je v našej osobnej zóne cudzia

osoba, jej prítomnosť nám nie je príjemná a pociťujeme neistotu.

 

Gestika (gestá)

Gestá sa bežne vyskytujú v našom každodennom živote. Používame ich pri tom, keď chceme niečo vysvetliť, alebo keď sme pre niečo zapálení. Gestá nám slúžia na zvýraznenie myšlienky.

 

Posturika (fyzické postoje)

Mne osobne sú fyzické postoje najviac vzdialené a vôbec sa v nich nevyznám. Ale viem, že z postojov sa dá vyčítať, či je človek v našej prítomnosti rád, či má záujem s nami komunikovať alebo nie.

 

Kinezika (pohyby)

Aj tanec môže byť rečou, aj keď si to niekedy vôbec neuvedomujeme. Často krát komunikujeme pomocou tanca. Veď si len vezmite, pri každom tanečnom vystúpení funguje nepriama komunikácia s publikom.


 

Haptika (dotyky)

Hmat je viacmenej najzákladnejší zmysel. Už v prenatálnom (pred narodením) štádiu dokáže plod vykonávať hmatové podnety. Dotyk je mimoriadne dôležitý signál komunikácie. Keď chceme prejaviť lásku hladkáme, maznáme sa, objímame. Naopak, častým prejavom agresivity je iný hmat – úder. Je to teda veľmi rozmanitý ľudský signál. (

  • Slovo vzniklo z gréckeho haptein, čo v doslovnom preklade znamená dotýkať sa.

  • Haptika sa všeobecne zaoberá problematikou dorozumievania prostredníctvom dotykov.

  • Nemusí znamenať iba dotýkanie ľudí, ale aj vecí. Napríklad podanie ruky (najmenej intímne), objatie, bozk a pod.

  • Dotyky nám slúžia na to, aby sme vyjadrili niekomu naše sympatie, alebo aby sme niekomu vyjadrili že ho máme radi. Na to, aby sme pochopili podstatnú vec, nám často stačí dotyk. Slová sú v niektorých situáciách zbytočné.

 

 

V roku 1985 bolo charakterizovaných 5 najdôležitejších významov dotykov:

  • dotyk ako vyjadrenie podpory, ocenenia, sexuálneho záujmu a náklonnosti

  • dotyk ako prejav hravosti v zmysle náklonnosti alebo agresivity

  • dotyk ako pomôcka pri usmerňovaní správania

  • dotyk ako rituál – pozdrav lúčenia, podávanie ruky, objatie

  • dotyk ako funkcia – ak napríklad odstraňujeme nejakú špinu z tváre a pod.


V prípade dotykov netreba však zabúdať na kultúrny vplyv. V Afrike môže dotyk znamenať úplne čosi iné ako v Európe.

Dotyk je viac-menej intímny prejav. A preto sa niekedy stáva, že ľudia majú tendenciu dotykom sa vyhýbať. Práve dotyk môže byť veľmi efektívnym nástrojom klamstva. Človek môže na jednej strane vysielať signál „dôveruj mi“, no v skutočnosti môže ísť o chladné klamstvo či manipuláciu.

Haptika predstavuje dotyky: formálne, neformálne, priateľské, intímne.

 

Zároveň rozlišujeme dotykové pásma:

pásmo spoločenské

pásmo profesionálne

pásmo zdvorilostné (ruky, ramená)

pásmo osobné, priateľské (paže, ramená, vlasy, tvár)

pásmo intímne, erotické (neobmedzené)