Halové prvky:
Chlór: plynná, žltozelená, jedovatá látka používa sa na výrobu plastov, farbív a liečiv
Bróm a Jód: používajú sa na výrobu farbív a liečiv.Jód je súčasťou jódovej tinktúry.
Halogenidy:
Chlorid sodný: je biela kryštalická látka rozpustná vo vode používa sa na výrobu chlóru, mydla, koží a na odstránenie snehu z  vozovky
Bromid strieborný: je žltkastá vo vode takmer nerozpustná, tuhá látka používa sa na výrobu fotografických materiálov
Chlorid amónny: je bezfarebná vo vode rozpustná tuhá látka používa sa pri spájkovaní a je súčasť suchých galvanických článkov
Oxidy:
Oxid hlinitý: je biela, veľmi tvrdá látka, používa sa na výrobu hliníka
Oxid kremičitý: odolná látka, s vodou sa nezlučuje používa sa v stavebníctve a na výrobu skla
Oxid uhoľnatý: je bezfarebná jedovatá, plynná látka a s vodou sa nezlučuje vyskytuje sa v rôznych plynných zmesiach
Oxid uhličitý: je stála nehorľavá, bezfarebná plynná látka, zlučuje sa s vodou. Používa sa do chladiacich zmesí, hasiacich prístrojov a na výrobu sódy . Nevyhnutý reaktant pri fotosyntéze .
Oxid vápenatý: je tuhá, biela práškovitá látka Používa sa na výrobu kovov a ako prísada v sklárstve, cukrovarníctve
Alkalické kovy:
nachádzajú sa v prvej A skupine (okrem H). Vo valečnej vrstve majú 1 elektrón.
Vlastnosti: zafarbujú plameň Li- červeno,Na- žlto,K- ružovofialovo
- sú striebrolesklé ,mäkké, dajú sa krájať nožom
- uschovávajú sa v petroleji
- s vodou prudko reagujú (môžu až vybuchnúť)
Použitie:
Sodík- na výrobu sodíkových lámp (žlté) Kvapalný sodík s draslíkom- chladiacia zmes jadrových reaktorov
Fotosyntéza: je stále záhadná reakcia, ktorou len zelené rastliny dokážu vyrábať z oxidu uhličitého kyslík.