Hádanka je literárny žáner, ktorý skryto pomenúva predmety, javy na základe ich vonkajších vlastností alebo vnútornej súvislosti. Hádanky sú vyjadrené otázkou, na ktorú treba odpovedať. Hádanka je teda slovná hra. Hádanka vždy obrazne opisuje vec tak, aby si ju adresát vedel domyslieť. Adresát musí byť dôvtipný, šikovný v rozmýšľaní. Hádanky učia deti pozorovať a uvažovať.  V hádankách môžeme ukryť predmety, javy, osoby,... Mnohokrát sú hádanky veľmi vtipné.

Metaforické hádanky:

Vlasy nemá, hrebeň nosí, ostrôžky má, chodí bosý, ostrôžky má, neštrngá si, miesto toho, zaspieva si.                                   

                                                                                                                    (kohút)

Modrý klobúk, čo celý svet prikryje.            (nebo)

Nie je starec a má bradu, nie je býk a má rohy, nie je krava a má mlieko.            (koza)

Dvadsať krásnych, tridsať mocných, päťdesiat múdrych, sto bláznivých.        (vek človeka)

Nemá to úst, a má samé zuby.        (píla)

Ktorý vták má na chvoste raka?         (straka)

Počtové hádanky:

Po lúke sa naháňali zajace. Bežali jeden za druhým za sebou sem a tam. Koľko ich bolo?        (3)

Utekali jelene lesom jeden za druhým. Koľko ich bolo?        (3)

Keď odstrihnem trojuholníku dva rohy, koľko rohov mu ešte ostane?           (5)

Nepravé hádanky:

Ktorý kohútik nevie kikiríkať? (vodovodný)

Príklady zaujímavých hádaniek:

Sladká je a šťavnatá. Trhajú ju dievčatá, oberajú mamy, zobkajú ju vrany. Červené má líčka. Je to …               (čerešnička)

....................................

Sedí babka guľatá, má sto sukien zo zlata, keď ju raz vyzliecť skúsiš, rozplakať sa pritom musíš.                 (cibuľa)

.........................................

Máme domček zelený, na izbičky delený, v nich drobné detičky – zelené guličky. Veľa je tých detí, ách! Veď som predsa sladký …             (hrach)

..........................................

Kde sa vzal – tam sa vzal, koberec, čo nik netkal. Pri belasej rieke leží a je krásny, zelený a svieži.           (lúka)

...............................................

Plné bruško kamenia a červená suknička, jesene sú znamenia, keď si sadne do kríčka.                                  (šípka)

................................................

Stráži dom a nemá pušku, zbadá letieť každú mušku.                   (pes)

..............................................

Stojí pani na streche, rozťahuje prsty a čo chytí v povetrí, do izby nám pustí.  

(televízna anténa)

Kreslené hádanky:

Ktorá húsenica je iná ako ostatné?

Vtipné hádanky:

Rieka krokodílov

Viete odpovedať na tieto otázky, ktoré na seba nadväzujú?
1. Ako dostanete malú žirafu do chladničky?
2. Ako dostanete malého slona do chladničky?
3. Lev, kráľ zvierat, zvolal poradu všetkých zvierat z lesa. Jedno z pozvaných zvierat ale neprišlo. Ktoré to asi bolo?
4. Prechádzate lesom, kde sa koná levom zvolaná porada. Prídete k rieke, v ktorej žijú hladné krokodíly. Ako sa cez ňu dostanete, ak tam nevedie žiaden most a nemôžete použiť žiadne pomôcky?

Odpovede:

1. Otvoríte dvere chladničky, strčíte žirafu dovnútra a zavriete dvere chladničky.
2. Otvoríte dvere chladničky, vyberiete žirafu, strčíte tam slona a zavriete dvere chladničky.
3. Predsa slon – ten je zavretý v chladničke.
4. Normálne rieku prebrodíte, pretože krokodíly sú na porade.Zopakujte si:
1. Vytvorte si vlastnú kreslenú hádanku, ktorú predložíte svojim spolužiakom.
2. Na internete vyhľadajte aspoň tri vtipné hádanky.
3. Na internete vyhľadajte hádanky, ktoré patria medzi ústnu ľudovú slovesnosť.


Použitá literatúra:
OLOŠTIAK, M., OLOŠTIAKOVÁ – GIANITSOVÁ, L.: Krok za krokom k maturite - slovenský jazyk. 1. vyd. 2007.Fragment. Bratislava. ISBN 978-80-8089-066-7
Hádanky pre deti. http://kryptograf.sk/. (citované11.12.2016)
Súkromné materiály autorky pripravené na vyučovanie