Vypracovala: Mgr. Miroslava Foltýnová


 

 

Hablar de muchas maneras

En español como en todas las lenguas, no existe una única forma de decir las cosas, sino que existen diferentes recursos para expresar la manera en la que realizamos (o recibimos) una acción.

 

Si alguien nos pregunta cómo nos ha ido algo, los clásicos bien y mal, aunque siempre resultan útiles, pueden ser insuficientes para matizar o enfatizar nuestra respuesta. Y es que no es lo mismno, por ejemplo, responder a la preguta ¿Cómo estás? con un simple Bien que con un Superbién o, en el caso contrario, con un Mal o un Fatal. Además de una mayor concreción, el uso de ese tipo de expresiones enfáticas en lugar de los genéricos bien/mal muy probablemente despertará un mayor interés en nuestro interlocutor.

Siguiendo con el interés que alguien pueda tener sobre cómo nos encontramos, nuestras posibilidades se abren con solo poner una “pequeňa cola” a algunos adjetivos; estupendamente o divinamente son quizás los más frecuentes. Este sencillo recurso es especialmente útil cuando queremos referirnos a cómo llevamos a cabo una actividad. Así, por ejemplo, podemos pasear tranquilamente, escuchar una converación atentamente, mirar fijamente a otra persona, hablar pausadamente... aunque quizás los haya también que prefieran hablar de manera pausada.

Resulta curiosa la cruda literalidad con la que, en muchas ocasiones, el español nos da cuenta de cómo suceden las cosas. Recordemos el caso, por ejemplo, de pobre hombre que por no pagar la cuenta en el bar fue expulsado del establecimiento a golpes según la prensa local y a patadas, para ser más exactos, según algunos testigos presenciales. Por supuesto, cuando el señor le contó lo sucedido a sus amigos se limitó a decir que no volvería a aquel bar porque lo habían obligado a marcharse de muy malas maneras.

También encontramos otros ejemplos, en los que la literalidad queda fuera de juego y debemos saber interpretar adecuadamente lo que oímos. Esto sucede, por ejemplo, cuando, por los motivos que sean, alguien se marcha corriendo de un lugar o conduce a toda pastilla. Ni en el primer caso es necesario que la persona imite a un atleta ni en el segundo el conductor ha tomado su medicación antes de ponerse al volante. Debemos estar atentos, asimismo, cuando alguien nos comenta que un examen le ha salido de vicio o de película, ya que, en ambos casos, deberemos felicitarlo por su éxito.

Más claros parecen los casos en los que nos volvemos un poco poetas y hacemos uso de las comparaciones. Es esta una de las especialidades de las madres orgullosas, que no paran de decirle a todo el mundo que su niña pequeña canta como los ángeles o que empezó a ir a la piscina hace dos días y ya nada como un pez. Pero, ¡ojo!, no nos preocupemos cuando diga que la mayor está estudiando como una loca para sus exámenes: seguro que la madre está tan o más orgullosa de la primogénita que de su niñita.


 

Slovenský preklad

Rozprávať na mnoho spôsobov

V španielčine, tak ako v iných jazykoch, neexistuje jediný spôsob na opísanie veci, ale existujú rôzne výrazy na vyjadrenie spôsobu, ktorým vytvárame (alebo prijímame) činnosť.

 

Ak sa nás niekto opýta ako nám niečo išlo, klasické odpovede sú dobre a zle, hoci sa vždy ukazujú ako užitočné, môžu byť nedostatočné na objasnenie alebo zdôraznenie našej odpovede. A je to isté, napríklad odpovedať na otázku Ako sa máš? s jednoduchým Dobre ako so Superdobre alebo v opačnom prípade Zle alebo Hrozne. Taktiež konkrétnejším použitím tohto typu dôrazných výrazov (superdobre, hrozne) namiesto druhových výrazov dobre/zle pravdepodobne prebudíme väčší záujem v účastníkovi dialógu.

Pokračujúc so záujmom, ktorý by niekto mohol mať o tom ako sa máme/cítime, sa naše možnosti otvárajú s použití prídavných mien s malým „chvostíkom!; vynikajúco alebo božsky, ktoré sú snáď tie najfrekventovanejšie. Tento jednoduchý výraz je obzvlášť užitočný keď chceme odkazovať na to ako sa cítime po nejakej aktivite. Tak, napríklad, môžeme pokojne saprechádzať/chodiť, pozorne počúvať rozhovor, uprene hľadieť na inú osobu, pomaly rozprávať .... hoci možno tiež uprednostňovať hovoriť pokojným spôsobom.

Prekvapujúco sa javí surový literalizmus s ktorým španielčina často vysvetľuje ako sa udiali niektoré veci. Spomeňme si napríklad na prípad o chudákovi, ktorého pre nezaplatenie účtu v bare vyhnali z lokálu údermi podľa miestnej tlače a podľa niektorých prítomných svedkov kopancami, aby boli presnejší. Samozrejme keď muž rozprával svojim kamarátom čo sa stalo, obmedzil sa na len výpoveď, že sa už nevráti do toho baru, pretože ho prinútili odísť veľmi zlým spôsobom.

Taktiež nachádzame iné príklady, v ktorých literárnosť ide bokom a musíme vedieť vhodne interpretovať to, čo počujeme. Stáva sa to napríklad keď niekto z nejakých dôvodov „odíde behom(doslovný preklad;marcharse corriendo zdrhnúť) z nejakého miesta alebo „jazdí na celú tabletku(doslovný preklad; conducir a toda pastilla - na plný plyn). Tak ako v prvom prípade nie je potrebné aby osoba napodobňovala atléta a tak ani v druhom prípade aby vodič požil tabletky predtým ako si sadne za volant. Musíme sa mať na pozore, keď nám niekto hovorí, že nejaká skúška/písomka mu vyšla „z rozmaznanosti“ (doslovný preklad; salir de vicio – mimo prevádzky,) alebo ako z filmu(doslovný preklad), pretože v oboch prípadoch, by sme mu mali zablahoželať k úspechu.

Oveľa jasnejšie pôsobia prípady, v ktorých sa trošku premeníme na básnikov a používame prirovnania. Toto je jednou zo špecialít hrdých matiek, ktoré neprestávajú v rozprávaní celému svetu, že ich malá dcéra spieva ako anjel (ako anjeli) alebo, že začala chodiť na plávanie a pláva ako ryba. Ale pozor! Netreba sa obávať, keď hovorí, že staršia študuje ako strelená na skúšky/písomky: je isté, že matka je rovnako alebo viac pyšná na svoju prvorodenú ako na svoje malé dievčatko.

 

 

 

Zopakujte si:

1. ¿Qué significa estudiar como loca?

2. ¿Que queremos decir con marcharse corriendo?

3. Di variaciones a muy malas maneras.
Použitá literatúra:

LLORET IVORA, E. M. et al. 2011. ¡Nos vemos! Barcelona: Difusión, 2011. 253 s. ISBN 978-84-8443-787-1