Greetings and other phrases – Pozdravy a iné frázy

 

Počas dňa používame niekoľko pozdravov a fráz. Najbežnejšie sú:

 

Good morning - dobré ráno, dobrý deň

Pozdrav Good morning sa používa do 12:00 hodiny na obed.

Angličania nepoužívajú pozdrav Good day.

Good afternoon – dobré popoludnie.

Používa sa od dvanástej hodiny obeda do večera.


Good evening – dobrý večer.

Good evening sa používa vo večerných hodinách pri príchode.

 


Hello a Hisú typické neformálne pozdravy, ktoré používame pri príchode alebo stretnutí.

 

Good night – dobrú noc.

Namiesto Good night môžeme použiť aj Sleep well (spi dobre).

Good night používame vždy len pri odchode.

Nikdy nie pri príchode.

 

 

Pri odchode môžeme použiť rôzne pozdravy:

 


Good bye

Bye bye

Bye

See you

 

Všetky znamenajú dovidenia, maj sa, ....

 

 

Počas dňa používame aj iné rôzne frázy:

 


 

 

V Británii alebo Amerike sa často používajú tieto frázy:

 

„Ako sa máš?“

„Fajn, ďakujem. A ty?“

„Nie je to zlé, ďakujem.“

 

Ako sme si všimli často sa objavuje aj slovo Thanks a takisto aj Please. (Ďakujem a Prosím)