Obrana grécka pred peržanmi V 6. storočí pred Kristom sa začal v malej ázií vytvárať silný konkurent Grécka - Peržania. Peržania začali dobíjať grécke kolóny na území malej ázie ale maloázijský Gréci sa vzbúrili proti perzskej nadvláde a pomáhali im pri tom Aténčania. Perzský král Dareios I sa chcel pomstiť Grékom . V r. 490 pred K. vyslal do Grécka 2. Mardoniovu víprvu ktorá sa vylodila pri malom mestečku Maratón. Proti Peržanom sa s menšou početnou postavil Aténsky vojvodca Miltiades. Miltiades so svojimi vojskami obkľúčil peržanov a vyhral . Peržania ktorí prežili sa snažili dostať na lode a čo najrýchlejšie odplávať. Miltiades chcel o víťazstve čo najrýchlejšie upovedomiť Aténčanov a tak poslal jedného svojho vojaka aby odniesol radostnú novinu do Atén. Bežal 42 km a 145 m do Atén. Keď dobehol, zakričal :,,Vyhrali sme !" a zomrel. O 10 rokov neskôr chcel Dareov syn Xerxes pomstiť porážku svojho otca a poslal do Grécka svojich vojakov po mori aj po súši. Ale Perzské sily oslabila búrka ktorá zničila perzké lode a most po ktorom pešiaci išli keď sa chceli dostať z Trácie do Grécka, sa prepadol. Za trest dal Xerxes pozabíjať všetkých robotníkov ktorý pracovali na výstavbe mosta a dal zbičovať vodu ktorá pohltila trosky mosta. Tento krát sa v r. 480 pre K.proti Peržanom postavili Sparťania pod vedením ich krála Leonidasa . Sparťania sa ukryli v priesmyku Termopyly (horúce brány) a postavili tam menšie opevnenie. Sparťanov bolo iba 300 ale vďaka ich disciplíne dokázali brániť Termopyly proti mnohonásobnej presile až 2 a pol dňa. Prehrali kvôli zradcovi z ich radov ktorý ukázal Peržanom tajný priesmyk cez Termopyly ktorým sa dostali Sparťanom za chrbát.. Peržania vyplienili Atény lebo ich obrana bola oslabená. Ale zato na mori porazili Aténčania Peržanov pri bitke pri Salamíne a tým pádom sa nemohli Peržania dostať preč z Grécka a museli v Aténach prečkať zimu počas ktorej ich veľa zahynulo. v roku 479 pred K. porazili Aténčania Peržanov pri bitke pri Platajach a odvtedy sa Peržania nikdy neodvážili zaútočiť na Grékov .