V grécku europske eposy- diela basnika -Homéra :Illias a Odysea. Postupne sa zrodila fylozofia. Stavitelmi: budov,chramov,divadiel, stadionov.Umenie Socharstvo.Najvačim Greckym socharom- Feidias

 

 

FILOZOF- mudrc

FILOZOFIA- matka všetkých vied