Vypracovala: Mgr. Halušková

 

 

 

Literárny druh: epika

Literárny žáner: báj

Hlavná postava: Herakles

 

 


Najslávnejší grécky hrdina Herakles bol synom nesmrteľného vládcu bohov Dia a smrteľnej ženy Alkmeny.


Už za detstva mal Herakles väčšiu silu než dospelý muž. Raz sa priplazili k lôžku malého Herakla dva veľké hady a začali spiace dieťa ovíjať a okrúcať sa mu okolo hrdla. Herakles sa s výkrikom prebudil, zovrel hady v pästiach a zahrdúsil ich jediným stisnutím. Slepý veštec Teiresias prorokoval malému chlapcovi hrdinský život plný práce a na konci života nesmrteľnosť. Herakles vyrástol a do Téb sa zišli najlepší učitelia a cvičitelia. Učili mladého hrdinu najdôležitejším vedám a umeniu, cvičili ho v zápase, v zaobchádzaní so zbraňami i v jazde na ľahkých rýchlych vozoch. Ale už od mladého veku bol zlostný a prchký. Raz ho pokarhal učiteľ hudby a Herakles mu hodil do hlavy lýru tak prudko, že starec klesol mŕtvy na zem. Herakles ľutoval svoj čin, plakal za svojím učiteľom. V horách pásol čriedy a dorástol na mocného mladého človeka. Keď nadišiel čas, Herakles sa vrátil do Téb. Tešil sa, že sa mu naskytne príležitosť premeniť dobré predsavzatia na skutky.


Nepriateľský kráľ Minyov posielal v tom čase, ako každý rok, do Téb vyslancov. Mali od Tébanov vybrať nespravodlivý poplatok. Cestou stretli Herakla. Bojovníci sa vrhli na Herakla, ale ten ich zo seba striasol ako perie. O Heraklovom víťazstve rozprávalo celé Grécko a šťastní rodáci ani nevedeli, akými poctami by hrdinovi prejavili vďačnosť. Aj olympskí bohovia mali z Herakla radosť a obdarovali ho. Apolón mu dal luk a šípy, Hefaistostulec a Hermes meč. Také nádherné zbrane ešte nikto nikdy nevidel.


V Mykénach vládol Heraklov príbuzný, kráľ Eurysteus. Zbabelý a slabošský Eurysteus závidel Heraklovi slávu a túžil ho pokoriť. Bol rodom starší, a preto žiadal, aby k nemu vstúpil mladší Herakles do služby. Herakles sa vzpieral a spýtal sa na radu delfskej veštiarne. Veštba mu ohlásila, že musí prvorodenému Eurysteovi vykonať desať prác. Potom bude voľný a môže od svojho príbuzného odísť.


Najprv mal priniesť kožu nemejského leva, potom mal zabiť hydru, ktorá pustoší krajinu pri meste Lerny. Ďalšou úlohou , aby priniesol obrovského diviaka, ktorý ničil roľnikom v údoliach úrodu. Poslal ho po laň bohyne Artemis. Poslal Herakla, aby zahnal z Grécka stymfalské vtáky, ktoré mali kovové pazúry a zobáky a vedeli vystreľovať svoje tvrdé perá ako šípy. A Heraklesstymfalské vtáky z Grécka vyhnal. Piatou úlohou bolo, aby vyčistil chlievy kráľa Augiáša. Ďalej mal ísť na Krétu po divého býka. Hrdina privliekol do Mykén aj divého býka. Eurysteus ho poslal po zúrivé kone kráľa Diomeda, ktoré sa živili ľudskýmmäsom. A keď sa Herakles vrátil aj s koňmi živý a zdravý, Eurysteus si vzdychol. Nevedel si spomenúť na nijakú úlohu. Dcéra mu povedala, aby poslal Herakla po pás kráľovnej Amazoniek.


Po ťažkých bojoch sa Herakles zmocnil drahocenného pása a priniesol ho kráľovi Eurysteovi.


Desiatou úlohou priviesť stádo obra Geryona. Kráľ však niektoré úlohy Heraklovi nechcel uznať, t
ak ho poslal ešte po tri zlaté jablká Hesperidek. S pomocou obra Atlanta jablká priniesol. Naposledy mal priviesť pekelného psa Kerbera. Priviedol ho , ale kráľ sa hrozne bál a nakázal mu, aby ho odviedol späť do podsvetia. Herakles bol voľný a vybojoval si za ženu Iolu, ktorú mu potom kráľ ale nedal. Brat Ioly povedal Heraklovi, že kráľ naňho hodil podozrenie z krádeže. Herakles ho však hodil zo skaly, za čo ho Zeus potrestal tromi rokmi v otroctve. Po 3 rokoch si vybojoval a vzal Deianeiru. Mali syna Hylla. Pri návšteve priateľa šli cez rieku, cez ktorú prevádzal zlý kentaur, ktorý chcel Deianeiru uniesť a tak ho Herakles zabil šípom. Kentaur jej ešte stihol povedať, aby zafarbila jeho krvou Heraklovo oblečenie a že tak ju nikdy neopustí. Po Heraklovom boji s otcemIoly, Iolu priviedli ako zajatkyňu domov a Deianeira začala žiarliť a nechcela, aby ju kvôli nej opustil. Namočila preto šaty preHerakla do kentaurovej krvi a keď sa Herakles obliekol pri obetovaniu bohom, padol na zem v bolestiach. Nechal sa odviesť do vlasti a na hranici sa nechal zapáliť. Pallas Athéna ale Herakla odviedla na Olymp a stal sa nesmrteľným.