Som žiakom 6.triedy základnej školy. Fyzika je môj top predmet.

Naposledy ma zaujala kapitola o gravitačnej sile a jej pôsobení. Tento jav ohúril nielen mňa ale aj pána Isaaca Newtona v 17.storočí.

Existencia tohto javu nám umožňuje prežívať na Zemi tak, aby sme sa voľne nevznášali. Nie vždy by to bolo pohodlné. Občas sa ju pokúšame prekonávať rôznymi spôsobmi, napr. keď chceme vzlietnuť alebo niečo vystreliť, odhodiť. Najlepšie ju pochopíme na nasledovnom príklade: keď pustíme akékoľvek teleso rôznej hmotnosti a veľkosti, vždy padá smerom k zemi. Je to preto, lebo gravitačná sila pôsobí bez výnimky na všetky telesá, ktoré sa nachádzajú v poli jej pôsobenia. Toto pole nazývame gravitačné pole. Veľkosť tejto sily závisí od hmotnosti telesa. Čím je teleso ťažšie, tým väčšia gravitačná sila na neho pôsobí. Táto sa dá prekonať iba pôsobením inej sily – väčšej ako je ona sama. Príkladom je vrtuľník , ktorý keď vzlieta zo zeme, musí svojou silou prekonať silu gravitácie. Ďalším zvyšovaním vztlakovej sily potom dokáže lietať. Skúsme premýšľať, čo by sa stalo, keby gravitačná sila nepôsobila? Všetky predmety /dokonca aj ľudia a zvieratá/, ktoré by neboli upevnené by sa vznášali. To by bolo smiechu!!! Nebolo by potrebné vynaliezať letecké dopravné prostriedky, pretože rovnako by nám na lietanie poslúžili obyčajné plavecké plutvy alebo drevené koryto s veslami.

Marek Grešo

(podľa načítaných článkov z internetu, vysvetľovania fyziky na hodine a svojej fantázie) J

 

Hodnotenie:2

Vzhľadom na vek pisateľa, hodnotím kladne každý záujem o fyziku. Referát je písaný vtipne a zaujme každého čitateľa. Odporúčam Marekovi aby sa nadelej venoval fyzike.