Teoretická časť


Pravouhlá sústava súradníc v rovine:

 

 

  • Slúži na zobrazovanie bodov v rovine

  • Skladá sa z dvoch číselných osí, ktoré sú na seba kolmé, pričom tú, ktorá je umiestnená vodorovne, štandardne označujeme ako os x, a tú, ktorá je na ňu kolmá (zvislá os), označujeme y (ak by sme zobrazovali v priestore, mali by sme ešte jednu os, ktorá je kolmá na os x a y a je to os z)

  • Počiatkom pravouhlej sústavy súradníc je bod, v ktorom sa osi pretínajú

  • Os x má kladnú časť vpravo a zápornú vľavo

  • Os y má kladnú časť hore a zápornú dole


 

 

Priama úmernosť: „Čim viac peňazí budeme mať našetrených, tým väčší byt si budeme môcť kúpiť“

 


Koľkokrát sa zväčší (zmenší) jeden prvok, toľkokrát sa musí zväčšiť (zmenšiť) druhý prvok.


Matematickým vyjadrením priamej úmernosti je funkcia y=k*x (k je ľubovolné číslo rôzne od nuly, je to koeficient priamej úmernosti).


Povedzme si, že y = 2*x. Keď sa pozriete na tento vzorec, môžete z neho ľahko vyčítať, že čím bude x väčšie, tým bude celý výraz 2*x väčší a tým bude teda aj y väčšie. Spravíme si tabuľku, kde si toto dokážeme:


x

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

y=2*x

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20


 

Vidíte, že čím sme mali x väčšie, tým bolo y väčšie – a toto je priama úmera

 


Grafom priamej úmernosti je priamka (polpriamka).