Gotika - gotické umenie (gotický sloh v architektúre) bol umelecký štýl, ktorý nasledoval po románskom slohu približne od polovice 12. storočia vo Francúzsku a vyvrcholil v 16. storočí v celej Európe.

 

Pôvod slova „gotika“ sa spájal s kmeňom barbarských Gótov, ktorých označovali za pôvodcov nového umenia. Pomenovanie „gotika“ (z francúzskeho l´art ghotique) sa začalo používať najskôr pre architektúru a neskôr pre všetky výtvarné  disciplíny. Kolískou gotiky bolo politicky, ekonomicky i kultúrne najvyspelejšie francúzske kráľovské územie Ile-de-France. Gotické umenie odrážalo vyššiu kultúru v čase rozkvetu stredovekých miest a stavali sa v ňom nielen chrámy, ale aj mestské budovy.

 

 

Delenie gotiky

 

Gotické umenie môžeme rozdeliť na niekoľko období:

 

1. Raná gotika (Skorá gotika) – 12. storočie, v tomto období vznikla slávna  katedrála Notre Dame v Paríži (v preklade Chrám Matky božej).

2. Vrcholná gotika (Klasická gotika) – 13. storočie, v tomto období vznikli slávne katedrály v Chartres, v Remeši, Amiens, Beauvais, Kolíne nad Rýnom a i.

3. Neskorá gotika 14.-16. storočie, v tomto období vznikla v jednotlivých európskych krajinách vlastná gotická kultúra s národnými osobitosťami.

 

 

 

Gotiku delíme aj podľa štátov, v ktorých sa šírila:

 

Francúzska gotikašírila sa iba na území Francúzska.

 

 

Gotika mimo Francúzska:

 

- Anglicko (vyvinuli sa  svojrázne formy, ktoré sa prejavili na stavbách katedrál – v Canterbury, v Salisbury a v Cambridge),

- Taliansko (gotika sa rozvíjala v obmedzenej miere a hlavne na severe - Miláno, Benátky, Florencia, Siena),

- Nemecko (gotika sa rozšírila rýchlo a na celom území - prvá stavba nemeckej gotiky bol Dóm v Magdeburgu).

- Čechy – tzv. česká gotika - Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtecha v Prahe, Chrám svätej Barbory v Kutnej Hore, Chrám sv. Bartolomeja v Kolíne.

 

Zdroj: Múcska, V. a Skladaný, M.: Európa v období stredoveku, Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava 1996

 

Katedrála v Remeši

 


 

Gotika na Slovensku

 

Na Slovensku sa prvky gotického štýlu začali prejavovať v 13. storočí - najstarší gotický kostol postavili v roku 1244 v Kaplnej v okrese Senec. V 15. storočí sa šíri najmä na Spiši. Katedrály sa na našom území nestavali, ale bolo postavených veľa farských kostolov (Prešov, Trnava, Hlohovec, Kremnica, Bratislava, Levoča, Spišská Nová Ves a i.). Najväčšími gotickými kostolmi sú Dóm svätej Alžbety v KošiciachDóm svätého Martina a významné hrady (Trenčín, Strečno, Spišský hrad, Oravský hrad, Zvolenský zámok).

 

 

Hlavné znaky gotického staviteľstva

 

Gotické staviteľstvo sa zameriavalo na stavby cirkevné (katedrály, kostoly) a svetské, ktoré sa uplatnili v stavbách hradov,  radníc, palácov, meštianskych domov, mostov a iných.

 

 

Niekoľko typických znakov gotiky:

 

1.      Lomený oblúk

2.      Vysoké klenby (krížová klenba, vejárovitá klenba)

3.      Oporné oblúky s opornými piliermi

4.      Ružicové okná s farebnými sklami

5.      Pinakle (vysoké štíhle veže)

6.      Kamenné kružby na zábradlí

7.      Sochárska výzdoba fasády - chrliče (groteskné strešné postavy netvorov, ktoré mali odohnať zlých duchov), zdobené vežičky, trojlístky malých okien a iné.

8.      Sochárska výzdoba fasády