going to = chystať sa

príklady :

I´m going to eat my lunch.

-going to - dávame vždy pred sloveso (eat) a vždy po osobe s is,are alebo am(I´m)

Am I going to eat your lunch?

-v otázke dávame všetko tak isto ale prehodí sa nám I a Am.

I´m not going to eat my lunch.

-v zápornej vete sa k osobe a is, are, alebo am pridáva not(skrátená forma- I´m not,you aren´t,she/he/it isn´t)