Vypracovala: Mgr. Halušková


 

 

Eric Arthur Blair, známy pod literárnym pseudonymom George Orwell, bol britský novinár a spisovateľ.

 

Literárny druh: epika

Literárny žáner: alegorický román (satira ideálov komunizmu)

Miesto a čas deja: Dej sa odohráva na zvieracej farme v Anglicku  v priebehu niekoľkých rokov 20 storočia.

Téma: Vzťahy medzi zvieratami pred a po revolúcii.

Kompozícia: Román sa skladá z 10 kapitol

 

 

Postavy:

Major –  (Lenin)12 ročný kanec, mal úctu zvierat, zakladateľ animalizmu, nabudil zvieratá na revolúciu, umiera na začiatku diela

Snehuliak – jeden z vodcov, výrečný, nemal pevný charakter, neskôr musel utiecť z farmy

Napoleon–  (Stalin)veľký kanec, získal si obdiv zvierat, neskôr absolutisticky vládca, mal nad všetkým moc, bol klamár

Kvičiak– malé tučné prasa, mal prenikavý hlas, výborný rečník

Jones – majiteľ farmy, bol z nej pri revolúcii vyhnaný, alkoholik, umiera ďaleko

Ďatelinka – kobyla, neskôr jej prekážali zmeny na farme, vedela, že sadeje niečo zlé

Boxer – (Proletariát) veľký silný kôň, húževnatý a pracovitý, pracoval až na smrť, obľúbený, neinteligentný

Benjamín – somár, najstarší a najmrzutejší člen farmy, vedel čítať, ale neprejavil sa

Moly – biela kobyla, kt. mala rada stužky, chutil jej cukor, páčilo sa jej s ľuďmi

 

Vedľajšie postavy:

ovce (posluhovali Napoleonovi, primitívne),

sliepky,

psy (boli kruté a chránili Napoleóna),

kravy,

husi,

holuby a ostatné zvieratá

 

Zvieracia farma je politickou satirou na revolúciu, ktorá sa vymkla z rúk. Zvieratá sa zbavia nadvlády nenávidených ľudí a zavedú si svoj vlastný režim, v ktorom si všetci majú byť rovní. Zavedú 7 prikázaní:

 

1. Každý, kto chodí na dvoch nohách, je nepriateľ.
2. Každý, kto chodí na štyroch nohách alebo má krídla, je priateľ.
3. Nijaké zviera sa nikdy nebude obliekať.
4. Nijaké zviera nebude spať v posteli.
5. Nijaké zviera nebude piť alkohol.
6. Nijaké zviera nezabije iné zviera.
7. Všetky zvieratá sú si rovné.

 

Z nádherných ideálov revolúcie sa však postupne stáva nočná mora. Prasce sa zmocnili koryta, a teda aj vlády, postupne si začali prispôsobovať zákony a legendárny slogan "Všetky zvieratá sú si rovné" sa čoskoro mení na: "Všetky zvieratá sú si rovné, ale niektoré sú si rovnejšie". Aby sa prasce udržali pri moci, zavedú teror, šíria strach a hrôzu, poštvú proti sebe zvieratá, zavedú kasty.

 

Idea: Absurdita systému. Každý totalitný systém je nezmysel a nemá budúcnosť. Moc mení takmer každého