GEOMETRIA ČELNÉHO SÚKOLIA S PRIAMYMI ZUBAMI

 

            Určite rozmery ozubených kolies, z1  = 12, z2  = 35, y  = 8. Uhol záberu nástroja       a = 20°, súkolie je V korigované, x1  = 0,5; x2  = -0,323. Modul súkolia m = 5 mm.

 

Posunutie nástroja

 

Kontrola minimálnej korekcie

Pre pastorok

Pre koleso

Korekcie vyhovujú, k podrezaniu zubov nemôže dôjsť, ako u zubov pastorka, tak ja u zubov kolesa.

 

Bočná vôľa v ozubení Bočná vôľa čelná

Volíme činiteľ normálovej vôle C = 12 . 10-3  mm 0,5 .

  Úprava bočnej vôle s ohľadom na mierku

Podľa vyrábaných  mierok volím  vb* = 0,15 mm

 

Opravný činiteľ vôle

Vôľa nepatrne zvýšená ( o 3 mm).

 

Prevádzkový valivý uhol

Z tabuľky evolventných funkcií určíme veľkosť evolventnej funkcie uhlu záberu nástroja

EWa (20°) = 0,014904.

Z tabuľky evolventých funkcií určíme veľkosť valivého uhlu  aw = 21,36°.

 

Činiteľ priblíženia osí

Osová vzdialenosť rozpäťová

 

Osová vzdialenosť prevádzková (montážna)

 

Priemer hlavovej kružnice pastorka

 

Priemer pätovej kružnice pastorka

 

Výška zubu

 

Priemer hlavovej kružnice kolesa

  Priemer pätovej kružnice pastorka

 

Výška zubu

 

Šírka zubu na hlavovej kružnici pastorka

Šírka zubu pastorka je na spodnej hranici použiteľnosti (podľa uváženia konštruktéra by sa malo vhodne znížiť výška zubu pastorka na h*=  11 mm, tj. upraviť priemer hlavovej kružnice na Dh1*  = 74,5 mm).

 

Šírka zubu na hlavovej kružnici kolesa

 

Činiteľ trvania záberu

Pre bezrázovú prevádzku musí byť činiteľ trvania záberu väčší ako 1,4.

 

Interferencia zubu kolesa do päty zubu pastorka

Interferencia (prenikanie) zubu kolesa do päty pastorka nenastane.

 

Interferencia zubu pastorka do päty zubu kolesa

Interferencia (prenikanie) zubu pastorka do päty kolesa nenastane.