Vypracovala: Mgr. Ivana Polaková

 

 

 

Genitívny prívlastok tvorí spojenie podstatných mien alebo mennej konštrukcie, pri ktorej je jedno podstatné meno v genitíve. Podstatné meno v genitíve označuje často vlastníka niečoho.

Das ist das Haus meines Vaters.

(To je dom môjho otca.)

Die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland ist Berlin.

(Hlavné mesto Spolkovej republiky Nemecko je Berlín.)

 

 • pri spojení dvoch podstatných mien je druhé podstatné meno v genitíve

 • podstatné mená mužského a stredného rodu priberajú koncovku –s alebo –es

 • slabé podstatné mená (n-skloňovanie) si zachovávajú svoju formu (žiadne –e/-es)

(der Vater des Jungen – otec chlapca)

 

 • podstatné mená mužského rodu a tvary množného čísla nepriberajú v genitíve žiadnu koncovku

(das Auto der Frau – auto ženy)

 

 • členy a privlastňovacie zámená sa v genitíve skloňujú

 • pádová otázka genitívu je Wessen?

 • Wessen Auto ist das? - Das ist das Auto meiner Freundin.
  (Koho auto je to? – To je auto mojej priateľky.)


 

Koncovku –s alebo –es

 • koncovku - s priberajú:

viacslabičné podstatné mená (des Autos, meines Fotos...)

podstatné mená končiace na –e, -el, -er, -en, -chen, -lein (des Mädchens, des Vogels...)

 

 • koncovku - es priberajú:

jednoslabičné slová (des Bildes, des Kindes...) ale des Chefs, des Films (cudzie slová)

podstatné mená končiace na –s, -ss, -ß, -z... (des Platzes...)

pri podstatných menách na –nis sa s zdvojnásobí (des Ergebnisses, des Zeugnisses...)

 

 

Použitie vlastného mena

Ak chceme použiť vlastné meno, stojí na prvom mieste a má koncovku –s:

Das sind Janas Kinder.- To sú Janine deti.

Frau Meiers Auto ist in der Garage.- Auto pani Meierovej je v garáži.

Ak vlastné meno končí na –s, -tz, -x, -z používa sa apostrof:

Das ist Hans` Auto. – To je Hansovo auto.

 

V hovorovej reči sa používa náhrada za genitív:

von + datív

Das ist das Auto von Hans. – To je Hansovo auto.

 

 

Príklady použitia genitívu

Wessen Auto ist das? - Das ist das Auto meines Bruders.

Wessen Haus ist das? - Das ist das Haus meines Zahnarztes.

Wessen Pass ist das? - Das ist der Pass eines Schülers.

Wessen Auto ist das? - Das ist Peters Auto.

Wessen Haus ist das? - Das ist Herr Meiers Haus.

Wessen Pass ist das? - Das ist Michaels Pass.

 

 

Náhrada genitívu

Von wem ist das Auto? - Das Auto ist von meinem Bruder.

Von wem ist der Pass? - Der Pass ist von Michael.

Wem gehört das Auto? - Das Auto gehört Peter.

Wem gehört der Pass? - Der Pass gehört einem Schüler.

Ist das Peters Auto? - Ja, das ist sein Auto.

Ist der Pass von Peter? - Ja, das ist sein Pass.

Wann ist die Abfahrt des Zuges? - Der Zug fährt morgen um 10 Uhr ab.

Eine Motorschraube ist weg. - Wie bitte? Eine Schraube des Motors fehlt?

Warum gefällt dir die Farbe der Wand nicht. - Ich finde die Wandfarbe schön.

 

 

 

Zopakujte si:

 1. Čo používame v hovorovej reči ako náhradu genitívu pri vlastných menách?

 2. Kedy sa používa apostrof?

 3. Ktoré podstatné mená nepriberajú koncovku –s/-es?

 4. Kedy sa -s zdvojnásobí?

 5. Aká je pádová otázka genitívu?


 

 

Použitá literatúra:

E.Marko – Príručná gramatika nemčiny