Geomorfologické pomery Afriky, teda tabula s vysokými okrajmi rozdelená panvami a rozvodnými prahmi, spôsobujú, že rieky vznikajúce na rozvodných prahoch, netečú priamo do mora, ale zložitým tokom cez vnútrozemie. K moru sa dostávajú zložitým systémomvodopádov alebo kataraktov, ktorými prekonávajú výškové rozdiely. Riečna sieť kontinentu je mladá, nakoľko bol povrch Afriky v neogéne rozlámaný na kryhy, ktoré boli vyzdvihované a nakláňané. Typickým prejavom genézy riečnej siete je tzv. backtilting, teda obrátenie alebo menenie smeru toku rieky. Odtokové režimy afrických riek sú značne nepravidelné, respektíve ide o kombinované režimy, čo je ovplyvnené hlavne geografickým rozdelením zrážok (veľké rieky privádzajú vodu z dažďových oblastí do suchých, napr. Níl) a ďalšími fyzickogeografickými podmienkami. Celkový ročný odtok Afriky je asi 4 600 km3. DoAtlantickéhooceánu je odvodňovaných 51% kontinentu, do Indického oceánu 18% kontinentu a bezodtokové oblasti zaberajú v Afrike asi 31% plochy. Jazerá sa nachádzajú prevažne v oblasti priekop na východe kontinentu. Ostatné časti Afriky majú jazier málo, nakoľko spätná erózna činnosť jazerá v panvách odvodnila. Africké jazerá sú sladkovodné i slané, pričom slané jazerá sa nachádzajú hlavne v riftovej oblasti, kde sú do nich splavované soli z okolitých sopiek.

 

 

http://www.ephotopix.com/africa_rivers_map.htm


 

 

Úmorie Atlantického oceána

 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Nile_River_and_delta_from_orbit.jpg

 

Níl

 

Níl (النيل‎ – an-nīl, Ḥ'pī, piaro alebo phiaro) je druhá najdlhšia rieka na svete. Povodie dosahuje 2,9 mil km2. Neexistuje zhoda v tom, či absolútne svetové prvenstvo patrí Nílu alebo juhoamerickej Amazonke. Jednak rieky najmä v nížinách presúvajú svoje koryto a teda menia dĺžku, jednak sú rôzne názory, odkiaľ by sa dĺžka mala počítať.

Za prameň Nílu sa niekedy považuje Viktóriino jazero (Ukerewe), ale to má množstvo prítokov nezanedbateľnej dĺžky. Jedným z nich je Kagera. Za prameň Nílu sa najčastejšie považuje práve Kagera (niekedy sa hovorí o rieke Níl-Kagera). Celková dĺžka Nílu-Kagery je 6 671 km. Najzadnejším prameňom Nílu je burundská rieka Ruvyironza, vetva rieky Kagera, ktorá po 690 km dorazí k Viktóriinmu jazeru. Celková dĺžka Nílu aj s Kagerou a Ruvyironzou je 6 695 km. Níl sa cez obrovskú deltu vlieva do Stredozemného mora v Egypte.


 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Kinshasa_%26_Brazzaville_-_ISS007-E-6305_lrg.jpg

 

Kongo

 

Kongo (istý čas nazývaná Zair) je tretia najvodnatejšia rieka sveta (priemerný prietok pri ústí 41 800 m³), druhá najdlhšia rieka Afriky (4 700 km) a jej povodie je druhým najväčším na svete (3 680 000 km²). Rieka a väčšina jej prítokov preteká Konžským dažďovým pralesom, ktorý je (po Amazonskom pralese) druhým najväčším tropickým dažďovým pralesom na svete. Rieka tvorí prirodzenú hranicu medzi Kongom a Demokratickou republikou Kongo (býv. Zairom) a v poslednej časti pred ústím severnú hranicu Angoly. Na jeho brehoch sa nachádzajú hlavné mestá Brazzaville a Kinshasa. Dolný tok Konga ponúka jedny z najlepších podmienok pre budovanie vodných elektrární na svete – s prevýšením 96 m na 15 km, by tu mohla vzniknúť svojou produkciou najväčšia sústava vodných elektrární na svete.


 

http://nigerdeltabusiness.com/wp-content/uploads/2011/07/DELTA.jpg

 

Niger

 

Niger je jednou z najväčších riek v Afrike, tiahnuca sa cez 4 000 km vo veľkom oblúku, ktorý sa rozširuje k severu z Guiney do Mali predtým ako sa vracia späť na juh a raziac si cestuNigerom a Nigériou sa vlieva do Guinejského zálivu. Rieka má relatívne čistú vodu, unáša totiž asi len desatinu sedimentov v porovnaní s Nílom. Rieka preteká štítovými oblasťami, ktoré neposkytujú toľko jemného materiálu, predovšetkým ílu a prachu. Niger sa každoročne rozvodňuje. Záplavy začínajú v septembri a končia v máji. Jej povodie má rozlohu asi 1 milión km², jeho väčšiu časť tvoria savany. Delta rieky Niger ústí do Guineiského zálivu, teda doAtlantického oceánu. Je jednou z najväčších delt, ktorej nadmorská časť zaberá 75 000 km² a má šírku asi 300 km. Hrúbka nanesených sedimentov v delte dosahuje 12 km.


 

http://www.eosnap.com/public/media/2011/12/senegal/20111223-senegal-full.jpg

 

Gambia

 

Gambia je významná rieka v Afrike, dlhá 1 130 km od Fouta Djallon zo severu štátu Guineasmerom na západ k Atlantickému oceánu pri meste Banjul. Je splavná približne polovicu svojej dĺžky.


 

 

Úmorie Indického oceána

 

 

http://greeninnet.blogspot.sk/2010/07/satellite-eye-on-earth.html

 

Zambezi

 

Zambezi preteká ZambiouAngolou a Mozambikom a tvorí severnú hranicu Zimbabwe,Namíbie a Botswany. Je 2 660 km dlhá. Povodie má rozlohu 1 330 000 km². Je štvrtou najdlhšou africkou riekou a najdlhšou riekou, ktorá vteká do Indického oceánu. Ležia na nejViktóriine vodopády. Pozoruhodné je, že na jej dlhom toku je postavených len päť mostov (z toho jeden pre chodcov). Pramení na rozvodnej rovine s riekou Kongo v Zambii v nadmorskej výške 1 500 m n. m. (podľa iných zdrojov 1 100 m n. m.). Na hornom toku preteká porovine Barotse a má neveľký spád (v dĺžke 1 200 km klesá priemerne o 0,2 až 1 meter na kilometer). Potom opäť preteká plochou a silno bažinatou rovinou Sesheke. Vo vzdialenosti 75 km pod ústím rieky Linyanti sa nachádzajú obrovské Viktóriine vodopády. Na dolnom toku tečie rieka v 5 až 8 km širokom koryte. Pod ústím rieky Shire vteká do Mozambickej nížiny. Ústí do Mozambického prielivudeltou, ktorá je dlhá 120 km.


 

http://www.environment.mottmac.com/projects/?mode=type&id=149237

 

Limpopo

 

Limpopo, tiež nazývaná Krokodília rieka je rieky v Južnej Afrike. Pramení na území Botswany. Na strednom toku tvorí hranicu medzi JAR a Botswanou a Zimbabwe. Na dolnom toku preteká Mozambikom. Je dlhá 1 600 km a povodie má rozlohu 440 000 km2. Pramení na svahoch Witwaterslandu a zo severu obmýva planinu Veld. Ústí do Indického oceánu.


 

 

Bezodtoková oblasť

 

 

http://www.businessinsider.com/earths-most-breathtaking-vistas-from-space-photos-2013-10?op=1

 

Okavango

 

Okavango je rieka v južnej časti Afriky. Pramení v Angole na planine Bié, kde je známa ako rieka Cubango. Tečie smerom na juhovýchod, kde sa do nej vlieva najväčší prítok rieka Cuito. Následne prechádza územím Caprivi kde tvorí časť spoločnej hranice Angoly s Namíbiou. Následne vytvára mohutnú deltu v Botswane, kde sa nachádza aj rezervácia Moremi. Tok rieky nikdy nedosiahne oceán a namiesto toho delta rieky vytvára močiar v púšti Kalahari. Južné rameno delty ústí do jazera Ngami. Počas záplav sa vytvorí výtok do rieky BotetiDeltarieky tvorí najväčší sladkovodný močiar na južnej pologuli. S rozlohou 68 640 km² je najväčšou Ramsarskou lokalitou. Počas obdobia sucha má delta rozlohu v rozmedzí od 6 000 do 8 000 km² ale v období dažďov sa rozšíri až na 15 850 km².Delta je tvorená niekoľkými kanálmi a tie vytvárajú tisíce ostrovov. 

Významné jazerá

 

 

http://www.water-technology.net/projects/kampala/kampala5.html

 

Viktóriino jazero

 

Viktóriino jazero (Ukerewe, Lake Victoria) je najväčšie africké jazero. Leží na hranici Kene,Ugandy a Tanzánie. Obsahuje veľa ostrovov, polostrovov a zálivov, najmä vo východnej časti. Vyteká z neho rieka Viktóriin Níl, ústi doňho rieka Kagera predstavujúca prvý úsek Nílu. Na Viktóriinom Níle pri Jinje (Owenove vodopády) je veľká priehrada s hydroelektrárňou. Rozloha jazera je 68 800 km2, priemerná hĺbka je 40 m (maximálna 80 m). Nachádza sa v nadmorskej výške 1 134 m.


 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:NASA_-_Visible_Earth,_Lakes_of_the_African_Rift_Valley.jpg

 

Tanganika

 

Tanganika (Lake Tanganyika, Lac Tanganyika) je veľké hlboké sladkovodné jazero na východe Afriky. Nachádza sa na Východoafrickej priekopovej prepadline, rozdelené medzi štyrmi štátmi: Konžská demokratická republikaZambiaTanzánia a Burundi. Voda z jazera vyteká do systému rieky Kongo, teda do Atlantického oceánu. Jazero má rozlohu 32 900 km². Je 50 km široké a v smere sever-juh 645 km dlhé. Jeho priemerná hĺbka je 570 m a maximálna 1 470 m, obsahuje približne 18 900 km³ vody. Po Bajkalskom jazere je to druhé najhlbšie a najobjemnejšie sladkovodné jazero.


 

http://www.water-for-africa.org/en/lake-malawi-lake-nyasa.html

 

Malawi

 

Malawi (predtým nazývané Ňasa, Njasa) je jazero na hraniciach TanzánieMalawi aMozambiku. Nachádza sa vo výške 473 m n. m. Rozloha jazera je 30 800 km2, maximálna hĺbka 704 m, priemerná hĺbka 273 m. Jazero je tektonického pôvodu, odvodňuje ho riekaShire do Mozambického prielivu. Obklopujú ho vysoké hory. V roku 1859 ho objavil D. Livingstone.


 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:LakeKivu_satellite.jpg

 

Turkana

 

Turkana (predtým nazývané Rudolfovo jazero) je jazero vo východnej Afrike, rozkladajúce sa vKeni a čiastočne aj v Etiópii. S plochou 6 405 km² je to najväčšie jazero v púštnej oblasti.


 

http://www.eosnap.com/public/media/2009/03/kenya/20090324-kenya1-full.jpg

 

Čadské jazero

 

Čadské jazero (بحيرة تشاد الكبرى‎, Lake ChadLac Tchad) je veľké plytké bezodtokové jazeromedzi štátmi NigériaNigerČad a Kamerun v severnej časti strednej Afriky. Je ekonomicky veľmi dôležité, pretože predstavuje hlavný zdroj vody a obživy pre 20 miliónov ľudí zo 4 štátov na jeho brehoch. Rozloha jazera sa mení v dôsledku dlhodobého kolísania hladiny od 10 000 do 26 000 km². Maximálna hĺbka kolíše medzi 2 a 11 m. Leží v nadmorskej výške 240 m.Zopakujte si:
1. Ako ovplyvňuje geomorfológia vodstvo Afriky?
2. Popíšte významné rieky Afrického kontinentu?
3. Kde môžeme nájsť najväčšie jazerá kontinentu?

Použitá literatúra:
Kol., 2009: The Encyklopedia of Earth, Weldon Owen Pty Ltd.
H., Hilbert, 2001: Biogeografia, UMB FPV KKE
www.worldatlas.com
www.wikipedia.com

Zdroje obrazkov:
http://www.ephotopix.com/africa_rivers_map.htm
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Nile_River_and_delta_from_orbit.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Kinshasa_%26_Brazzaville_-_ISS007-E-6305_lrg.jpg
http://nigerdeltabusiness.com/wp-content/uploads/2011/07/DELTA.jpg
http://www.eosnap.com/public/media/2011/12/senegal/20111223-senegal-full.jpg
http://greeninnet.blogspot.sk/2010/07/satellite-eye-on-earth.html
http://www.environment.mottmac.com/projects/?mode=type&id=149237
http://www.businessinsider.com/earths-most-breathtaking-vistas-from-space-photos-2013-10?op=1
http://www.water-technology.net/projects/kampala/kampala5.html
http://en.wikipedia.org/wiki/File:NASA_-_Visible_Earth,_Lakes_of_the_African_Rift_Valley.jpg
http://www.water-for-africa.org/en/lake-malawi-lake-nyasa.html
http://en.wikipedia.org/wiki/File:LakeKivu_satellite.jpg
http://www.eosnap.com/public/media/2009/03/kenya/20090324-kenya1-full.jpg
http://www.global-warming-and-the-climate.com/