Vypracovala: Lenka Brhlíková


 
Na jednoduchšie objasnenie použitia členov bude najlepšie uviesť príklad, na ktorom si vysvetlíme kedy vo vete použijeme člen určitý, kedy neurčitý a kedy je nutné člen vynechať:

En la1 biblioteca.
 • 2Buenos días, ¿me podría prestar el3 libro este?
 • Tenemos un4 libro muy bueno: Las5 historias de un6 escritor desconocido.
 • No por7 favor, necesito otra8 cosa.
 • ¿Cómo?
 • Sí, es que ese9 es mi10 marido.

knižnici.
 • Dobrý deň, mohli by ste mi požičať túto knihu?
 • Máme jednu veľmi dobrú knihu: Príbehy odjedného neznámeho autora.
 • Nie, prosím Vás, potrebujem niečo iné.
 • Ako prosím?
 • Áno, tenje totiž môj manžel.

1 – určitý člen, vzhľadom k obsahu príbehu je knižnica považovaná za miesto známe zo situácie
2, 7 – člen je vynechaný, ustálené formule, slovné spojenia
3 – určitý člen, vzhľadom k miestu (knižnica) predstavuje daná situácia (hľadanie knihy) za predpokladateľnú
4 – neurčitý člen, nie je nám totiž ešte známe o akú konkrétnu knihu sa jedná
5 – určitý člen, upresnenie informácie z predchádzajúcej vety
6 – neurčitý člen, keďže nevieme kto je autor
8 – vynechaný člen, vylučuje sa s neurčitým zámenom otro
9, 10 – v oboch prípadoch je člen vynechaný, vylučoval by sa totiž s ukazovacím (ese) a privlastňovacím zámenom (mi)


Špecifické prípady:

 1. Použitie člena pri vlastných podstatných menách

Vyskytuje sa len obmedzených prípadoch.

 • osobné podstatné mená

V nasledujúcich prípadoch:

 
Určitý člen
 
 1. ak sú doprevádzané prívlastkom

la dulce María – sladká María
el pobre Juan – úbohý Juan
el famosoJorge – slávny Jorge

 
 1. ak potrebujeme rozlíšiť ženské priezvisko od mužského

la Pardo Bazán
la Lollobrigida

 1. v prípade ak autora zastupuje dielo, alebo osobné meno zastupuje názov diela, ktorého ja súčasťou v názvoch ocenení a pod.:

el Quijote, el Cervantes

 1. v množnom čísle

Ahora vienen los Mongetos. (Za chvíľu prídu Montegovci.)

 1. pri menách talianskych umelcov:

el Dante, el Miguel Angel

 1. pri šľachtických menách, rodoch:
los Austrias (Habsburgovci)


 
Neurčitý člen

 1. Ak sú osobné mená chápané ako typ:

Es necesario esperar un nuevo Cervantes.
(Je potrebné počkať na nového Cervantesa.)

 
 1. Pokiaľ dielo, meno autora alebo editora je zastupované dielom alebo jeho názvom. V takomto prípade môže byť osobné meno autora napísané malým počiatočným písmenom:

Un goya cuesta más que las demás obras.
(Jeden Goya / Goyov obraz stojí viac ako ostatné diela.)


 
 • zemepisné názvy

Používajú sa v spojení s členom v nasledujúcich prípadoch:

 • v prípade ak sa jedná o názvy pohorí, riek, morí, oceánov, geografických oblastí a pod.

el (río) Manazares (Manazares)
el (océano) atlántico (Atlantický oceán)
la Rioja (administratívna časť Rioja)

 • Ak sa jedná o mestá kde postavenie člena vyplýva z histórie. Člen sa píše veľkým a nestojí v spojení s predložkou (de, a):
 
La Habana (Havana)
La Paz

 • Pri niektorých krajinách:
 
(el) Canadá (Kanada)
(la) Ciudad Santa 1. Člen a odkazovacia funkcia

Člen nemusí stáť len v spojení s podstatným menom a predchádzať ho. Môže úplne nahrádzať a zastupovať podstatné meno a stáť teda samostatne. Takto sa zabráni opakovaniu podstatného mena v texte.

Conozco a varias culturas además de la mía. (Poznám viacero kultúr okrem mojej.)Úlohy na záver:
 
Doplňte člen ak je to potrebné:

Vivo en ... familia grande. Somos ... tres chicos y dos ... chicas. Nuestros ... padres son .. gente no muy rica pero son muy ... trabajadores. Mi padre viene de ... Habana y mi madre de ... Viena. Somos ... familia multicultural.