Phrasal verbs – frázové slovesá


Čo sú to frázové slovesá?

Frázové slovesá sa skladajú z plnovýznamového slovesa a predložky alebo príslovky

Niekedy sa nedajú doslova preložiť, pretože majú svoj vlastný význam

Niektoré frázové slovesá majú aj viac významov


Frázové slovesá s turn

turn on

matiaskova


I usually turn on the TV at 7 o´clock. (Zvyčajne zapínam televízor o siedmej.)


 

turn off

matiaskova

 

turn off the light and go to sleep at eleven every day. (Každý deň o jedenástej vypnem svetlo a idem spať)


 

turn up

Turn the volume up. (Pridaj hlasitosť.)

Niekedy sa pri frázových slovesách mení slovosled.turn down

matiaskova

Turn the radio down. I can´t hear you. (Stíš rádio. Nepočujem ťa.) 

Frázové slovesá s get

get up

matiaskova

get up at 6 o´clock every day. (Každý deň vstávam o 6 hodine ráno.)


 

get on

matiaskova

I hated my sister but now we get on very well. (Neznášal som moju sestru, ale teraz spolu dobre vychádzame.)get over

matiaskova

She usually gets over her flu very quickly. (Zvyčajne sa rýchlo zotaví z chrípky.)


 

 

Frázové sloveso s take

take off

matiaskova

The plane is taking off. (Lietadlo vzlieta.)

 

Frázové sloveso take off má aj iný význam:

matiaskova

He takes off his clothes before he goes to bed. (Predtým ako ide do postele, vyzlečie si veci.)
Frázové slovesá s look

look at

matiaskova

Students, look at the table. (Študenti, pozrite sa na tabuľu.)look for

matiaskova

They always look for the key. (Vždy hľadajú kľúče.)look after

matiaskova


The nurse looks after patients in hospital. (Sestrička sa stará o pacientov v nemocnici.)
 

 

 

zhrnutieget

up

vstať z postele


on

vychádzať s niekým


over

zotaviť sa z

turn

on

zapnúť


off

vypnúť


up

pridať hlasitosť


down

ubrať hlasitosť

look

at

pozrieť na


for

hľadať


after

starať sa o

take

off

vzlietnuť (lietadlo)vyzliecť, vyzuť

 Zopakujte si:
1. Z čoho pozostávajú frázové slovesá?
2. Ktoré frázové slovesá tvoríme z nasledovných slovies: get, turn, look a take.

Použitá literatúra:
Michael McCarthy, Felicity O´Dell: English Vocabulary in Use, Cambridge University Press 1999


Zdroje obrazkov:
Michael McCarthy, Felicity O´Dell: English Vocabulary in Use, Cambridge University Press 1999