Vypracovala: Mgr. Halušková

 

 

 

František Švantner je najvýraznejším predstaviteľom lyrizovanej prózy. Jeho dielami próza naturizmu v slovenskej literatúre nielen vrcholí, ale zároveň sa aj ukončuje. Debutoval zbierkou noviel Malka. Zbierka obsahuje osem noviel. Vyznačujú sa zvláštnou, tajomnouatmosférou. Autor sa sústreďuje na zobrazenie vážnych mravných konfliktov a tragických udalostí. Do deja zasahuje i osud a akási tajomná vyššia moc.Príroda sa stáva organickou súčasťou deja. Štýl noviel je lyrický, s mnohými metaforami, personifikáciami, básnickými prirovnaniami.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Literárny druh: epika

Literárny žáner :  psychologicko – ľúbostná novela s baladickým charakterom
Téma : príbeh úprimnej lásky valacha a Malky

Idea: Človek bysa mal vyhýbať nedorozumeniam a mal by mať vo veciach jasno, aby sa mnohé problémy neskončili tragicky a netrpeli nevinní.

 

Postavy:

valach – rozprávač, pevný, mocný chlap, pudový, ovládaný citom k Malke.
Malka – ani dobrá, ani zlá, nie veľmi pekná, maličká, útla, skromná, hanblivá.
Šajban -  brat Malky, vyzerá hrozivo, čudne, negatívna postava, valach ho
považuje za soka v láske.

 

Dej:

Malka bola slúžkou u krčmára Michalčíka, ktorý sa pred pár dňami vybral na jarmok, ale odvtedy ho nikto nevidel. Do krčmy raz zavítal valach, ktorému sa zapáčila Malka a zaľúbil sa do nej. Hoci ju nepoznal a nebola veľmi pekná, chcel si ju vziať za ženu. Ona sa nevie rozhodnúť a valachovi povie, že sa musí spýtať brata. Valach bol touto informáciou zaskočený, myslel si, že je sirota a žije sama. Na druhý deň čakal valach Malku v Jamách spolu s jej odpoveďou. Malka však nechodila, ale poslala po honelníkovi lístoček, v ktorom odkazuje, aby zlato nekupoval, lebo sa ona ešte nemieni vydávať. Valacha to veľmi zasiahlo a so svojim žiaľom sa zveruje celej prírode, no chce počuť i vysvetlenie, a preto sa ponáhľal za Malkou. Malku však zazrel medzi smrekmi ako sa zhovára so Šajbanom. A práve tu valach videl dôvod, prečo si ho Malka nechce vziať za muža. Považoval ho za svojho soka v láske, myslel si, že je to jej milý. Zbadal, že Šajban podával Malke zakrvavenú košeľu a z rečí vyrozumel, že on zabil Michalčíka pre peniaze a chce odísť do Ameriky, odkiaľ má Malke poslať pas a peniaze, aby mohla prísť za ním.  Valach ho zo žiarlivosti udá žandárom. Keď sa s tým pochváli Malke, dozvedá sa, že Šajban je jej brat. Malka spolu s valachom utekajú na miesto, kde sa skrýva Šajban, aby ho upozornili. Už je však neskoro, prichádzajú aj žandári, no valach, riskujúc svoj vlastný život, ich zmätie a kým žandári strieľajú na valacha, Šajbanovi sa podarí utiecť. Valach sa veľmi teší, že mu teraz Malka istotne odpustí. Na salaš  prichádza až ráno. Čaká ho tam Malka, ale mŕtva – zasiahnutá guľkou žandárov.