IHistorie - V 40. rokoch 19. storočia William Hendry Fox Talbot skombinoval svetlo, papier, niekoľko málo chemikálií, k tomu pridal drevenú krabicu a vyrobil fotografiu, čím položil základy dnešného fotografovania. Počas ďalších rokov bol Talbot vynájdený postup zdokonalený, a tak ľudia na celom svete objavili radosť z fotografovania. A začali si vymieňať obrázky koní a detí. fotografický prístroj, fotoaparát - opticko-mechanické zariadenie umožňujúce zachytiť obraz snímanej reality optickú projekciou na fotografickú citlivú vrstvu. Predchodcom Camera Obscura. Fotografický prístroj má spravidla tieto časti: objektív, clona, uzavierka sa spúšťa, vlastné teleso. Súčasné fotografické prístroje sú zvyčajne vybavené aj expozičnou automatikou a autofokusom. autofokus, automatické zaostrovacia zariadenia - automatické zaostrovanie objektívu fotografického prístroja, filmové kamery, videokamery alebo diaprojektor. bleskové zariadenia, sústava bleskového svetelného zdroja; Pozostáva z bleskového zdroja, umiestneného v reflektoru, z napájača a spojovacie sústavy pre pripojenie synchronizačného kontaktu na fotografickom prístroji. Bleskové žiarovky sa v  súčasnosti nahrádzajú bleskovými výbojkami. Napájač (u bleskových žiaroviek batérie s kondenzátorom) zabezpečuje pre bleskovú výbojku napájacie napätie (niekoľko stoviek V) a zapaľovacie napätie (niekoľko tisíc V). Bleskovej zariadenie je so synchronizačným kontaktom prístroje spojené káblom s konektorom pomocou pätného kontaktu (u nasúvate bleskových zariadenia); ateliérovej bleskovej zariadenia je možné spínať aj diaľkovo. Na spúšťanie pomocného bleskového zariadenia možno využiť svetelný spínač, reagujúce na svetlo hlavného bleskového zariadenia. Základnou charakteristikou svetelného výkonu bleskového zariadenia je tzv smerné číslo, násobok potrebné clony a vzdialenosti bleskového zariadenia od snímaného objektu. Šoky je možné ovládať prerušením prúdu bleskovej výbojky, čo spôsobuje skrátenie doby horenia, ktorá býva inak najviac 1 / 300 s. Bleskové zariadenia sa stalo neoddeliteľnou súčasťou fotografických prístrojov; výkonnejšie typy bleskových zariadení sa na fotografické prístroje nasadzujú, vo fotografických ateliéroch sa používajú výkonné bleskové zariadenia s výbojkami v  reflektoroch. digitálny fotoaparát, druh fotoaparátu; má bežnú optiku, ale namiesto chemického záznamu na film uchováva obraz v digitálnej forme v špeciálnom type pamäte, ktorej veľkosť limituje kvalitu a množstvo súčasne uchovatelných snímok. Snímky možno bezprostredne previesť do počítača napr k vytlačeniu alebo na ďalšie spracovanie fotogram 1. technika vytvárania fotografického obrazu bez fotografického prístroja; obrazový záznam nepriehľadných alebo čiastočne priesvitných predmetov položených na citlivú vrstvu fotografického papiera; 2. geodézie měřičský snímka vykonaný nezkreslujícím objektívom ako podklad pre situačné a výškové plány. Gaussov objektív, symetrický objektív určený pôvodne pre astronomické ďalekohľady. Princíp jeho konštrukcie bol využitý k zostrojeniu pôvodne úplne symetrických fotografických objektívov, zložených z dvoch spojných a dvoch rozptylných meniskov. Gaussov objektív sa stal základom pre zostrojenie výkonných svetelných objektívov; jeho varianty sa doteraz používajú. Pomenovaný po C. F. Gauss. kompaktný fotoaparát, malý fotoaparát s automatickým zaostrovaním, nastavením citlivosti filmu as vstavaným bleskom. polarizačný filter s  kruhovou polarizáciou, polarizačný filter nutný u fotografických prístrojov s vnútorným meraním expozície a zaostrovaním. Lineárne polarizované svetlo by mohlo meniť v dôsledku odrazov svoju intenzitu. Polarizačný filter s  kruhovou polarizáciou je zložený z dvoch častí, prvá polarizuje svetlo lineárne, druhá (štvrťvlnný doštička) mení lineárne polarizované svetlo na kruhovo polarizované. Pozri tiež polarizátor. expozície fotografie osvit - súčin intenzity ožiarenia, ktorému je vystavená fotocitlivý vrstva, a doby, po ktorú pôsobí. Jednotkou expozície je luxsekunda; polaroid fotografický prístroj, ktorý okamžite poskytuje pozitívne snímky. Nazvaný podľa obchodnej značky. střelofot, špeciálna kriminalistickej fotografický prístroj umožňujúci fotografovať opticky rozvinutý plášť strely. Užíva sa na identifikáciu strelných zbraní podľa vystrelených striel. Nazýván tiež konversograf technická kamera, veľkoformátovú fotografický prístroj dovoľujúci snímať v širokom rozsahu zväčšenie aj zobrazenie perspektívy. Technická kamera dovoľuje nastavovať vzájomnú polohu štandard s fotografickým materiálom a  objektívu, ich náklony, posuvy aj ľahkú zámenu objektívov i  fotografických materiálov. Technická kamera sa používa pre najnáročnejších fotografické práce (snímky architektúry, technické snímky, reklamné fotografie ap.) V ateliéri aj exteriéri.