kristinova

 

Môžeme si všimnúť, že väčšina potravín sú nepočítateľné podstatné mená. Na obrázku sú označené veľkým U (uncountable). Na vyjadrenie ich množstva používame rôzne containersnádoby alebo iné vyjadrenia množstva.


 

 

 

 

 

container


content

preklad

a bowl

of

sugar, salt

miska cukru, soli

a bottle

of

wine, milk, mineral water

fľaša vína, mlieka, minerálky

a glass

of

water, beer, coke, milk

pohár vody, piva, koly, mlieka

a tin

of

peas, dog food

konzerva hrášku, psieho žrádla

a box

of

cereal, matches

škatuľa cereálií, zápaliek

a cup

of

coffee, tea

šálka kávy, čaju

a packet

of

crisps

balík lupienkov

a bar

of

chocolate

tabuľka čokolády

a loaf

loaves (mn.č.)

of

bread

bochník chlebakristinova


Vegetables – zelenina, je v angličtine počítateľné podstatné meno a preto v množnom čísle používame príponu –s.


 

kristinova

 

Fruit – ovocie je nepočítateľné podstatné meno a preto nemôže mať množné číslo s príponou -s. Môžeme použiť napríklad slovo some (nejaké).kristinova


S nápojmi používame často už vyššie spomenuté containers (nádoby) ako napríklad: a glass, a cup, a bottle.Zopakujte si:
1. Vymenujte druhy ovocia a zeleniny?
2. Ktoré potraviny sú nepočitateľné podstatné mená?
3. Ako vyjadrujeme množné číslo u týchto podstatných mien?

Použitá literatúra:
Gairns, R., Redman, S.: Oxford word skills basic. Oxford University Press, 2008
McCarthy, M., O´Dell, F.: English Vocabulary in Use, elementary. Cambridge University Press, 2010

Zdroje obrazkov:
Gairns, R., Redman, S.: Oxford word skills basic. Oxford University Press, 2008
McCarthy, M., O´Dell, F.: English Vocabulary in Use, elementary. Cambridge University Press, 2010