večné oleje"

insekticídov a fungicídov na ničenie škodcov poľnohospodárskych kultúr