Vypracoval: Mgr. Tomáš Godiš


 

Sören Kierkegard (1813-1855)


Zdroj:1.http://cineclubecovilha.com/image/screen/Soren-Kierkegaard.jpg

 

 

Kierkegard je predstaviteľ dánskej filozofie. Je predchodcom existencializmu. Sören pochádzal z bohatej rodiny obchodníka. Ako mladému mu zomrela mama a aj päť súrodencov. Otec ho vychovával striktne nábožensky a táto výchova sa premietla do celého jeho neskoršieho života. Keď bol ešte mladý, umrel mu aj otec a zanechal mu väčší majetok. Tento však Kierkegaard nezhodnotil. Použil ho na svoje diela a ku koncu svojho života musel trieť biedu. Svoju životnú lásku Reginu kvôli askéze a prísne náboženskému štýlu života od seba odohnal. Následné trýznenie považoval za cestu k Bohu. Umrel ako 42 ročný v Kodani.


Vo filozofii sa venuje individuálnej existencii. Tvrdí, že to, čo je subjektívne je pravdivé a pravda nie je dôležitá. To čo je podstatné je subjektívna pravda. Svojou filozofiou sa Kierkegaard snaží nájsť tú pravú subjektívnu pravdu. Najlepšie jeho filozofiu vystihujú odpovede na otázky: „existuje Boh?“ a „kto je to človek?“. Na prvú otázku odpovedá, že ak človek vo svojom vnútri cíti, že Boh existuje, nepotrebuje riešiť túto otázku. Jednoducho existuje. Ak však taký pocit nemá, tak pre neho neexistuje. Na druhú otázku „kto je človek?“ sa podľa Kierkegaarda nedá odpovedať, lebo na to, aby sme dostali správnu definíciu, museli by sme poznať každého jedného človeka. To je ale nemožné rovnako ako odpoveď na túto otázku.


Kierkegaard hovorí o troch štádiách existencie:


  1. estetické štádium - predstavuje to najnižšie štádium ľudskej existencie a dá sa definovať ako povrchný život. Hlavným pojmom tohto štádia je zábava a nuda. V tomto štádiu však človek začína pochybovať o správnosti svojho života a toto pochybovanie znamená, že sa môže presunúť do vyššieho štádia, do etického štádia človeka.

  2. etické štádium existencie – v tomto štádiu sa u človeka ukazuje hlboký morálny zmysel existencie. Ide o rozlíšenie dobrého a zlého morálne správneho a morálne nesprávneho. V tomto štádiu človek zároveň hodnotí a snaží sa chápať isté morálne pravidlá a žiť podľa nich.

  3. náboženské štádium existencie – je to najvyššie štádium existencie, kedy sa človek dostáva k viere. Viera podľa neho začína tam, kde sa končí myslenie a rozumovosť. Je to najväčší prejav slobody, ktorý sa odzrkadľuje v nasledovaní Ježiša Krista. Každý človek osobne chápe Boha a osobne ako individualita ho aj hľadá. Boh a jeho pravda je osobná.


Medzi najvýznamnejšie patria jeho diela: „Buď - .alebo“, „Pojem strachu, „Nemoc k smrti“ a ďalšie.


 

 

Arthur Schopenhauer (1788-1860)


Zdroj:1.http://www.art-prints-on-demand.com/kunst/angilbert_goebel/portrait_schopenhauer.jpg