die Schule – škola

die Clique – okruh priateľov

stattfinden – uskutočniť sa

etwas ist möglich – niečo je možné

die Filmwahl – voľba filmu

die Filmtheke – videopožičovňa

das Märchen – rozprávka

verschiedenes – rôzne

die Salzstangen – slané tyčinky

die Regel – pravidlo

stören – rušiť

tätig sein – byť činný

Verantwortung tragen – niesť zodpovednosť

etwas läuft gut – niečo dobre beží (funguje)

der Raum – izba

der Dokumentarfilm – dokumentárny film

die Neuheit – novinka

die Filmwelt – svet filmu

etwas ist veraltet – niečo je zastarané

Film macht mir Spaß – film ma baví

die Zukunft – budúcnosť

bearbeiten – spracovať

der Lieblingsfilm – obľúbený film Zopakujte si:
1. Welche Filmgenres gibt es?
2. Welcher ist dein Lieblingsfilm?
3. Was muss man erledigen, wenn man ein Fernsehabend vorbereitet?
4. Was macht ein Filmklub?
5. Welchen Klub besuchst du?

Zdroje obrazkov:
1. http://www.goodschool.de/projekte/lokalzeit2010/start.htm
2. http://www.indiskretionehrensache.de/2010/11/sky-3d-eishockey-del/