V roku 1783 vo Versailles, uznala Veľká Británia nezávislosť Spojených štátov.
13 štátov/únia/ na východnom pobreží sa snažilo vybudovať nový štát.

Vytvorili sa dva politické smery:

1. Republikáni , chceli aby Únia bola najvolneším zväzkom štátov
2. Federalisti, žiadali vytvoriť štát s ústrednú, feudálnu vládu.
Rozdiely boli aj medzi severnými a južnými štátmi i Únie

Severné štáty sa venovali prevažne priemyslu mali vyspelé priemyselné centrá.
Južné štáty /Virgínia, Severná a Južná Karolína, Georgia/ boli zamerané na poľnohospodárstvo, prevládali tu plantáže založené na práci otrokov
Napätie medzi politickými smermi a jednotlivými štátmi vyriešilo zasadanie vo Filadelfii /1787/, na ktorom zástupcovia 13  štátov prijali Ústavu / základný zákon štátu/, do platnosti vstúpila v roku 1788.

Politický systém v USA od roku 1788

Ústava rozdeľovalo moc v štáte , aby sa mohli vzájomne kontrolovať aby sa nikto nemohol zmocniť vlády , na tri časti:

1. zákonodarnú moc              2. vládna moc            3. sústavná moc
    Kongres/parlament/           vláda, prezident         najvyšší súd

bol prijatý volebný zákon - všetci občania mužské pohlavia/okrem černochov a Indiánov / mohli voliť členov Kongresu a prezidnta.

V roku 1789 da prvým prezidentom USA stal George Washington.
Bezprávne postavenie mali černosi a Indiáni.