Fázy mesiaca
Mesiac je teleso tvaru gule. Okolo Zeme obieha približne po kružnici. Svieti iba odrazeným svetlom. Slnko sviety vždy iba na jednu polovicu mesiaca. Zo Zeme vidno iba časť osvetlenej polovice privrátenej k Zemi. Vľkosť osvetlenej časti Mesiaca, viditeľnej zo Zeme sa s časom mení. Postupne pozorujeme rozličné fázy Mesiaca.
V čase keď ja Zem medzi Slnkom a Mesiacom, ale nie sú na jednej priamke, na oblohe žiary plný kotúč. Hovríme, že je Mesiac v splne. Mesiac v splne vychádza pri západe Slnka a zapadá ráno. Každý deň po splne vidíme z osvetlenej časti Mesiaca menej.
Po obehnutí štvrtiny dráhy Mesiaca okloko Zeme vidieť iba ľavú polovicu osvetlenej časti mesačného povrchu. Mesiac je v poslednej štvrti. Vychádz o polnoci a zapadá na poludnie. Niekedý sa hovorí, že Mesiac "cúva".
Po prejdení ďaľšej štvrtiny dráhy sa Mesiac dostane medzi Slnko a Zem. V tom čase je k Zemi privrátená jeho neosvetlená polovica. Mesiac je v nove. Vychádza súčasne so Slnkom a so Slnkom aj zapadá. Na oblohe vidieť v rozptýlenom svetlo, odrazeno od Zeme a atmosféry, cez deň matný biely kruh.
O dva dni po nove vidíme na oblohe úzučký kosáčik nového Mesiaca. S pribúdajúcimi dňami sa zväčšuje. O sedem dní po nove vidieť celú pravú polovicu osvetleného Mesiaca. Mesiac je v prvej štvrti. Vychádza na poludnie a zapadá o polnoci.