Mesiac nemá vlastný zdroj žiarenia.

-Je to tmavé teleso, ktoré svieti iba odrazeným slnečným svetlom. Povrch Mesiaca je preto vždy osvetlený iba z polovice.

POHYBY MESIACA -> okolo Zeme - 27 dní 7 hodín 43 minút
                            -> okolo vlastnej osi 27 dní 7 hodín 43 minút

           VIAZANÁ ROTÁCIA

SPLN - V čase, keď je Zem medzi Slnkom a Mesiacom, ale Slnko, Zem a Mesiac neležia na jednej priamke, na oblohe žiari plný kotúč Mesiaca.  Každý ďalší deň po splne vidíme z osvetlenej časti mesačného povrchu menej.

POSLEDNÁ ŠTVRŤ - Po obehnutí štvrtiny svojej dráhy okolo Zeme vidíme iba ľavú polovicu osvetlenej časti mesačné povrchu.

NOV - Po prejdení ďalšej štvrtiny dráhy mesiac sa dostane medzi Slnko a Zem. V tomto čase má k nám privrátenú svoju neosvetlenú stranu. Na oblohe ho nevidieť.

PRVÁ ŠTVRŤ -  Necelé dva dni po nove zbadáme na oblohe uzučký kosáčik nového Mesiaca, ktorý s pribúdajúcimi dňami stále narastá. O 7 dní po nove uvidíme z osvetleného povrchu Mesiaca celú pravú polovicu.


Prvá a posledná štvrť - Slnko s mesiacom zviera pravý uhol.

Dorastajúci Mesiac - od novu po spln (pripomína písmeno D)

Cúvajúci Mesiac - od splnu po nov (pripomína písmeno C)

Príťažlivosť Mesiaca a Slnka vytvára príliv a odliv.
Mesiac je bližšie k Zemi, jeho príťažlivosť je silnejšia.
Pri splne, kedy sú Mesiac a Slnko na jednej priamke, prílivové a odlivové vlny Slnka a Mesiaca sa sčítajú, sú najvyššie.
Medzi obežnou dráhou mesiaca a Slnka je uhol približne 5 stupňov.


Pripojený súbor: fazy mesiaca.PNG