Alkoholizmus patrí medzi najčastejšie duševné poruchy, neliečený môže viesť k smrti, 30 – 50 % závislých od alkoholu je hospitalizovaných v psychiatrických zariadeniach, 1/3 pacientov, ktorí navštívia ambulancie praktických lekárov, majú problémy s pitím alkoholu.


Zdroj:http://joelp100.blogspot.sk/2007/11/where-im-calling-from-by-raymond-carver.html

 

 

Alkohol spôsobuje

 

 • ťažké poškodenie biologických funkcií mozgu a ostatných orgánov, ťažké psychologické, spoločenské a spirituálne poškodenie, vážnu ekonomickú stratu pre spoločnosť i jednotlivca.


 

Najčastejšie telesné ochorenia z alkoholu:

 

 • úrazy,
 • poruchy trávenia, gastritída (zápal žalúdočnej sliznice), vredová choroba žalúdka, krvácanie do zažívacieho traktu, hnačky,
 • akútna a chronická pankreatitída (zápal podžalúdkovej žľazy), choroby pečene až po cirhózu (50 – 70 % cirhóz je z dôsledku nadmerného pitia alkoholu), cirhóza je diagnostikovaná u 20 – 30 % alkoholikov, pri pokračujúcom pití je minimálna šanca na prežitie závislého od alkoholu dlhšie než 5 rokov,
 • alkoholici dva razy častejšie trpia na zápaly pľúc a priedušiek,
 • alkoholici tri razy väčšmi trpia na zhubné nádory, hlavne nosohltanu a ústnej dutiny,
 • alkoholikom býva často diagnostikovaná rakovina pečene a pankreasu,
 • alkoholici majú často organické poškodenia mozgu, epilepsiu, zápal nervov s ochrnutím,
 • alkoholici trpia zníženou plodnosťou až neplodnosťou a impotenciou,
 • alkoholici mávajú zníženú imunitu, vysoký krvný tlak, aterosklerózu, trpia častými infekciami a kožnými chorobami.Príčiny smrti alkoholikov

 

 • priama príčina smrti (akútna otrava alkoholom, abstinenčný stav),
 • typické fatálne následky chorôb (hepatálne, pankreatické a kardiálne choroby),
 • časté fatálne dôsledky (hypertenzia, mozgové komplikácie, pneumónia, karcinómy, tbc),
 • tragické nehody, úrazy, samovraždy.


 

Vplyv alkoholu na telesné zdravie

 

 • Chronický abúzus alkoholu skracuje predpokladanú dĺžku života o 10 až 12 rokov, týka sa 9 až 12 % mužov a 13 až 15 % žien.


 

Vplyv alkoholu na duševné zdravie

 

 • Psychologické dimenzie alkoholizmu ,poruchy nálad, depresia, úzkosť, sebaľútosť, precitlivenosť, nízka frustračná tolerancia, dráždivosť, zlosť, necitlivosť voči iným, agresivita, nenávisť, impulzivita, nedostatok sebaúcty, nízke sebahodnotenie, problém s vlastnou identitou a sebaporozumením.
 • Spirituálna dimenzia
 • redukcia až strata záujmov,
 • duchovné spustnutie, vnútorná prázdnota,
 • strata zmyslu života, odcudzenie, izolácia.


 

Sociálne dimenzie

 

 • narušené spoločenské vzťahy, rozbité manželstvá,
 • rozvodovosť (alkohol je na 3. mieste v príčinách rozvodovosti u nás),
 • strata zodpovednosti,
 • strata postavenia a autority v rodine,
 • strata zamestnania (jedna tretina hospitalizovaných alkoholikov je nezamestnaná),
 • strata spoločenského postavenia,
 • finančné problémy, rozpory so zákonom, kriminalita.