Le portrait est une description physique ou morale d´une personne. Portrét (opis osoby) je vymenovanie jej vonkajších alebo vnútorných vlastností.


Niekoľko rád ako písať opis osoby:

Opis možno obohaťiť

- prirovnaniami:

Il marche si mal qu'on le croirait bossu.

- metaforami:

des yeux de biche

- protikladmi:

Elle aurait bien voulu être habile, mais elle ne faisait que des catastrophes.

- podrobnejšími opismi:

Il avait les yeux bleus vifs qui reflétaient sa sincérité.


Neustále opakovanie slovies mať avoir a byť être robí text fádnym a neoriginálnym. Odporúča sa priradiť niekoľko vlastností k jednému slovesu:

Martin était un grand garçon, aux yeux bleus et aux cheveux blonds.

Originalitu vášmu opisu dodajú aj zvolacie či opytovacie vety:

Quelle était belle cette fille!Vous ne la connaissez pas?


Pri písaní vám určite pomôže komplexná slovná zásoba na túto tému:

 

 

 

allure générale

celkový vzhľad

taille et corpulence

postava, korpulencia

petit/e

malý/á

grand/e

veľký/á

maigre

chudý/á

rond/e

okrúhly/a, zaguľatený/á

musclé/e

svalnatý/á

costaud/e

väzba, mocný/á

façon de marcher, de se tenir

spôsob chôdze, držania tela

dynamique

dynamický/á

énergique

energický/á

agité/e

kolísavý/á

lent/e

pomalý/á

lourd/e

ťažký/á

sportif/sportive

športový/á

souple

pružný/á, ohybný/á 

 

 


parties du corps

časti tela

tête

hlava

petite

malá

grosse

veľká/tlstá

ovale

oválna

carrée

štvorcová

arrondie

zaokrúhlená

visage

tvár

rond

okrúhla

osseux

kostnatá

ridé

vráskavá

maigre

chudá

yeux

oči

marron*

gaštanové

noisette*

lieskovcové, hnedé

noirs

čierne

bruns

hnedé

bleus

modré

verts

zelené

clairs

jasné

ronds

okrúhle

enfoncés

hlboké

nez

nos

court

krátky

mince

tenký

allongé

predĺžený

long

dlhý

gros

hrubý

épais

tupý

écrasé

sploštený

bouche

ústa

petite

malé

large

široké

étroite

úzke

pulpeuse

mäsité

mince

tenké

rieuse

usmievavé

rouge

červené

rose

rúžové

cheveux

vlasy

marron*

gaštanové

châtaigne*

gaštanové, tmavé

blonds

blonďavé

roux

ryšavé

dorés

zlatisté

longs

dlhé

mi-longs

polodlhé

bouclés

brčkavé

ondulés

vlnité

lisses

rovné

mains

ruky

grandes

veľké

petites

malé

ridées

vráskavé

fines

jemné, hladké

douces

jemné

épaules

plecia

larges

široké

étroites

úzke

carrées

hranaté


* podstatné mená, ktoré označujú farbu ako marron, châtaigne, noisette...nemajú znaky množného čísla ani ženského rodu. Zostávajú neohybné.