Niektoré živočíchy, ktoré nazývame živými skamenelinami, nám pripadajú, ako by sa neboli počas miliónov, ba stoviek miliónov rokov vôbec zmenili. Existuje na to nemálo príkladov, ako lingula, druh mušle, ktorej dnešní zástupcovia sa podobajú skamenelinám spred 500 miliónov rokov. Alebo ostrochvost, bratranec škorpiónov a kôrovcov, ktorý sa prakticky nezmenil za temer 200 miliónov rokov. Niektoré potomstvá sa zasa vyvíjajú tak rýchlo, že ich skameneliny umožňujú presne určiť geologickú vrstvu, v ktorej sa nachádzajú.