Európsky realistický román (polovica 19. storočia - začiatok 20. storočia) - vzniká v druhej polovici 19. storočia Spoločensko - kultúrne pomery: a) Európa - priemyselná revolúcia b) zanikanie feudalizmu c) rozvoj prírodných síl, prírodné vedy vplývajú na filozofické vedy, vzniká pozitivizmus POZITIVIZMUS: August Comte tvrdil, že za skutočné pokladá iba to, čo sa dá zmyslami overiť, skúsenosťami a experimentom dokázať - pozitivisti majú vplyv na vznik literárneho realizmu, literárneho smeru, v ktorom sa odráža každodenný život, len skutočnosť bez príkras - dej sa odohráva vždy v konkrétnom spoločenskom prostredí - hrdina je postava, ktorá vzniká ako výsledok spoločenských a osobných vzťahov, typický hrdina, normálny človek z akejkoľvek vrstvy Anglická literatúra CHARLOTTE BRONTEOVÁ Jana Eyrová – román romantický - realistický príbeh siroty, jej lásky a prekážok v nej EMILY BRONTEOVÁ Búrlivé výšiny – román, zobrazuje vzťahy medzi ľuďmi na anglickom vidieku -vášne a záplava citov dominujú nad rozumom -nechýba tu ani nenávisť, nevraživosť a pomsta, zobrazenie vážnych etických problémov CHARLES DICKENS -kritizoval súdnictvo, školstvo, väzenie pre dlžníkov Pamäti Klubu Pickwickovcov - humoristický román -zdroj komickosti je spojenie rysov, kt. sa k sebe nehodia a jazyk postáv -groteskní hrdinovia Dej: Voľne zachytené príhody, kt. na svojich cestách po Anglicku zažili 4 členovia Pickwickovho klubu - zakladateľ klubu pán Pickwick, básnik Snodgrass, športovec Winkle a milovník Tupman. Cestujú so zámerom lepšie spoznať život. Pán Pickwick je typ dobráka, čudáka, kt. chce naprávať krivdy. Ale preto, že je nepraktický rojko, sa často dostáva do komických situácií. Jeho sluha Sam Weller sa riadi zdravým sedliackym rozumom. Pod jeho vplyvom sa mení komická figúrka pána Pickwika na charakterovú postavu, kt. vydiera advokátska firma. Radšej sa nechá zatvoriť do väzenia pre dlžníkov, než by mal platiť vydieračom. Oliver Twist – kriticko - sociálny román -zobrazuje rodinu s trpkými životnými skúsenosťami -čiastočne autobiografické dielo Francúzska literatúra STENDHAL -dielo vytvoril na pomedzí romantizmu a realizmu -odporca kvetnatosti štýlu, štylistickou skratkou chcel čo najstručnejšie vyjadriť svoje myšlienky Červený a čierny - psychologický román -využíva vnútorný monológ, kt. postavy analyzujú sami seba -červená - symbol revolúcie a túžba po vášnivom živote -čierna - symbol despotizmu, klerikalizmus, meštiactvo -napísaný podľa skutočnej udalosti, kt. bola publikovaná v časopise HONORÉ DE BALZAC -zakladateľ kritickorealistického románu Ľudská komédia - cyklus vyše 90tich románov a poviedok -zobrazuje tu francúzsku spoločnosť 19. storočia -vystupuje tu viac ako 2500 postáv -cyklus rozdelený na 3 časti: - Štúdie mravov - osvetľujú sociálne účinky - Filozofické štúdie - vykresľujú príčiny spoločenských síl - Analytické štúdie - vykresľujú princípy všetkého diania vo svete 1. V prvej časti sú najznámejšie romány: OTEC GORIOT, STRATENÉ ILÚZIE, LESK A BIEDA KURTIZÁN, GOBSECK, EUGÉNIE GRANDETOVÁ 2. v druhej časti ŠAGRÉNOVÁ KOŽA 3. v tretej časti FYZIOLÓGIA MANŽELSTVA - v týchto románoch podáva obraz francúzskej spoločnosti od francúzskej revolúcie - podáva dôkladný opis rôznych prostredí a postáv všetkých spoločenských vrstiev - podáva obraz malomeštiactva, mamonárstva, túžby po moci, zisku a pokrytectva Charakteristika tvorby: a) hrdinovia- silné typy, vyberal ich podľa rozdielov vo francúzskej spoločnosti b) rozličné prostredie - priamo Paríž aj francúzsky vidiek c) v centre jeho pozornosti je meštianstvo d) postavy prechádzajú z diela do diela - väčšina jeho hrdinov vstupuje do diela ako morálne čistý, ale pod vplyvom prostredia sa pokazia román Šagrénová koža - má rozprávkový motív a  hlavná myšlienka je vzostup a pád hlavného hrdinu - hlavný hrdina: Filip Valentín - kniha má tri časti. 1. Talizman, 2. Žena bez srdca, 3. Agónia - chudobný ctižiadostivý mladík s vedeckými ambíciami Filip Valentín žije svetáckym životom, rozhodne sa spáchať samovraždu - od neznámeho človeka dostane čarovnú kožu, ktorá má splniť všetky jeho želania, koža sa s každým splnením jeho želania zmenšuje a  odmeriava časť jeho života, ubúda mu času - Filip usporadúva bohaté hostiny, získava lásku krásnych žien, ale nie je spokojný - na konci svojho života príde k presvedčeniu, že človek najväčšie šťastie získa vtedy, keď splynie s prírodou a vesmírom román Otec Goriot - 4 kapitoly, vševediaci rozprávač, on-rozprávanie -kritika dobovej spoločnosti, úpadku morálky, degradácie (zníženie hodnoty) lásky na systém ekonomických vzťahov -ústredný motív je postupná strata ilúzií a lámanie charakterov -jednotlivé postavy autor charakterizuje skôr gestami než mnohovravnosťou Dej: V penzióne v Paríži sa stretávajú 2 životy: mladý študent Eugéne Rastignac, plný ideálov a starý, okolnosťami odpísaný obchodník Goriot. Zatiaľ čo Goriot pomaly umiera vysávaný citovo i finančne svojimi 2 dcérami, Rastignac, motivovaný nedostatočným rodinným zázemím, sa snaží preniknúť do lepšej spoločnosti napriek varovaniu Goriota. Rastignacovu povahu tvorí kontrast myslenia a konania - vie byť citlivý, pochybujúci, ale i vypočítavý. Goriot je typom nešťastnej postavy, kt. svojou až chorobnou láskou dcéry odpudzuje. Ani on však nie je bez charakterových chýb. V románe sa vyskytujú prevažne záporné postavy - patrí medzi ne i trestanec na úteku Vautrin (znalec pomerov, pokušiteľ a Rastignacovo svedomie), kt. pomáha Rastignacovi dosiahnuť jeho vysnívaný cieľ - dostať sa do lepšej spoločnosti. V závere nastávajú 2 smrti - skutočná, keď umiera opustený otec Goriot, a morálna, keď sa Eugéne stáva milencom Goriotovej dcéry, a dúfa, že tak spoločensky postúpi. ROZMARNÉ POVIEDKY - patria do analytických štúdií - nadviazal na Bocacciov Dekameron, podáva obraz všetkých spoločenských vrstiev Francúzska - poviedky majú erotický, frivolný nádych, väčšina poviedok je z vidieckeho prostredia - v poviedkach vždy víťazí múdrosť nad hlúposťou román Stratené ilúzie - názov románu vyjadruje, že je márne úsilie žiť čestne v spoločnosti, kde vládnu iba peniaze - zobrazuje osudy dvoch priateľov Luciena a Davida - pokračovaním Stratených ilúzii je román Lesk a bied kurtizán GUSTAVE FLAUBERT -všetky jeho diela mali vysokú kompozičnú úroveň -majster v zobrazovaní ľudských vášní, citových vzťahov a procesu vzniku a straty ilúzií -nesnažil sa dojať, ale zobraziť - román Pani Bovaroyvá - rdinka, žena vidieckého lekára, romanticky túži po veľkej láske. Jej milenci ju využívajú a opúšťajú, keď nemá peniaze. Pretože sa nechce stať úžerníkovou milenkou, končí život samovraždou. Manžel, kt. až po ženinej smrti zistí jej neveru, postupne chrabne a zomiera. - román Citová výchova zachytáva obraz životnej dezilúzie hlavnej hrdinky -nenaplnená láska študenta k vydatej žene - nie je to len ľúbostný román, ale aj autobiografický - pôvodne to mal byť román o láske a vášni - vznikol z toho román o dezilúziách mladej francúzskej generácie GUY DE MAUPASSANT - spisovateľ a žurnalista, majster poviedky a novely Miláčik - spoločenskokritický román -zobrazuje mladého karieristu, kt. ženy pomôžu vyšvihnúť sa z biedneho prostredia do vládnucich kruhov EMILE ZOLA -predstaviteľ naturalizmu, kt. znakom bolo úsilie o vystihnutie tzv. životnej pravdy -človeka zobrazoval ako súčasť prírody, ako fyziologicky a sociálne determinovaného (predurčeného) tvora pôsobením dedičnosti alebo vplyvom prostredia ROUGEEN MACQUARTOVCI – prvý z 20 zväzkového cyklu - tento román má podtitul Prírodný a sociálny dejepis jednej rodiny za dve cisárstva - pripomína nám Balzacovu Ľudskú komédiu - cyklus má 32 hlavných a vyše 1800 vedľajších postáv - zvýraznil tu prvky dedičnosti - román nesie všetky znaky naturalistického románu - prostredie románu: svet finančníkov, politikov, obchodníkov, vojakov, kňazov, baníkov - najvýznamnejšie romány z tohto cyklu: BRUCHO PARÍŽA, ZABIJAK, NANA, GERMINAL NANA - román o krásnej prostitútke, ktorá vyrastá v najbiednejšom prostredí - celým svojím životom sa pomstí za seba a sebe podobným - je dcérou notorického alkoholika a prostitútky - má malého syna Luisa a stáva sa herečkou, hoci nemala talent, stáva sa z nej slávna herečka, stala sa milenkou bankárov, grófkou, - zaľúbi sa do herca - komedianta, ktorý ju bil a prepil jej všetky peniaze, rozíde sa s ním a  znovu sa dá vydržiavať húfom mužov, dosahuje úspechy, po návrate z  Ruska sa vracia k chorému synovi, ktorý umiera, dostáva od neho kiahne a  umiera opustená v špinavej hotelovej izbe Ruská literatúra -snaha zachytiť v dielach verný obraz ruskej spoločnosti, uplatnenie psychologickej analýzy Témy: - nevoľníctvo, pomery v cárskom Rusku, úplatkárstvo, karierizmus, udavačstvo, pokrytectvo Znaky: 1) dej vo východnom realizme je v ústraní 2) v popredí sú filozofické úvahy o živote, ľudskom šťastí, práci a smrti 3) postavy sú koncipované na základe prostredia 4) každá postava má svoj vnútorný život a každá postava vyniká hlbokou psychologickou kresbou 5) postavy sú z najvyššej spoločenskej vrstvy - z aristokratickej, zo strednej - mešťania 6) v niektorých dielach rezonuje pohľad na biedu nevoľníkov v  cárskom Rusku NIKOLAJ VASILIEVIČ GOGOĽ - do literatúry priniesol smiech cez slzy (skrytý výsmech a ironický pohľad na spoločenské pomery) - do literatúry vstúpil poviedkami Večery na laze neďaleko Dikaňky - podáva tu obraz života ľudu Petrohradské poviedky - na literárnu scénu prináša malých nenápadných ľudí z prostredia úradníkov Mŕtve duše - román -autor chcel vystihnúť klady a zápory ruského národného charakteru Dej: Hrdina, statkár Čičikov, chodí po Rusku a využíva zákon. Nájde v ňom totižto medzeru. Nahovára ostatných statkárov, aby dali prepísať svojich mŕtvych na neho, aby nemuseli platiť za nich dane. Ľuďom hovoril, že si ich odkupuje pre ich vlastné dobro, no Čičikov ich iba využil na vlastné priživenie. V iných mestách bral pôžičky na týchto mŕtvych. Dráma – veselohra Revízor – kritika pomerov v Rusku - úplatkárstvo IVAN SERGEJEVIČ TURGENEV POĽOVNÍCKE ZÁPISKY - zbierka poviedok - je tu zobrazená ruská príroda a  neľudské podmienky nevoľníkov Otcovia a deti - román -otcovia chcú zmeniť Rusko, ale už sú starí -deti - mladá generácia, trpí stratou ilúzií a životných perspektív, nevedia nájsť cestu otcov - predstavuje ich lekár Bazarov, kt. odmieta všetko staré, dôveruje len vede, ale nenachádza cestu k dobrému a zomiera -Turgenev neverí, že ľudia bazarovského typu nájdu cestu, ako zmeniť život v Rusku LEV NIKOLAJEVIČ TOLSTOJ - patrí k vrcholným predstaviteľom kritického realizmu v ruskej literatúre - pochádza zo starej šľachtickej rodiny, narodil sa v  Jasnej Poľane, kde prežil väčšiu časť svojho života, chcel zmeniť postavenie nevoľníkov k lepšiemu, v jeho dielach rezonujú jeho vlastné filozofické myšlienky - tvrdí, že človek prichádza na tento svet ako nepopísaná čistá tabuľa, ale spoločnosť a prostredie ho pokazí .Neprotiviť sa zlu. - Hlása názory na prirodzenú výchovu a návrat k prírode .Človek je sám zodpovedný za výber dobra a zla. - tieto filozofické náhľady chcel dokázať tým, že vytvoril v Jasnej Poľane školu nevoľníkov. Výsledkom boli veľké nedorozumenia medzi ním, šľachtou a  medzi ním a nevoľníkmi. Preto sa rozhodol odísť z Jasnej Poľany na Kaukaz, kde začína literárne tvoriť - Tolstoj má úzky vzťah so Slovenskom, pretože jeho osobný lekár Dušan Makovický bol rodák z  Ružomberka a tak isto Albert Škarvan diela: prózy: DETSTVO, CHLAPČENSTVO, MLADOSŤ, SEVASTOPOĽSKÉ POVIEDKY vrcholné diela: VOJNA A MIER, ANNA KARENINOVÁ, VZKRIESENIE VOJNA A MIER – román, jedno z najväčších diel svetového realizmu, štvorzväzková románová epopeja, využíva pásmovú kompozíciu - dej sa dohráva na začiatku 19. stor. a zachytáva ťaženie Napoleonových vojsk proti národom Európy - popri histórii tu vykresľuje predstaviteľov všetkých spoločenských vrstiev - dejové línie sú pospájané osudmi rodín Bolkonských a Rostovových - v  popredí tejto epopeje stojí postava Pierra Bezuchova a  nesie autobiografické prvky autora, ale netýka sa to života Tolstého, ale táto postava hovorí všetky filozofické myšlienky Tolstého - dej sa točí okolo postavy Nataše Rostovovej - je to jedna z  najkrajších ženských postáv v svetovom realizme - autor tu rieši jej vzťah k Andrejovi Bolkonskému, ktorý je pobočníkom generála Kutuzova - Andrej Bolkonský po smrti svojej manželky sa na prvom plese do nej veľmi zaľúbi, je medzi nimi veľký vekový rozdiel - otec Andreja súhlasí so sobášom len vtedy, keď sa uskutoční až o rok - chce vyskúšať, aký je vzťah Nataše a Andreja, keď Andrej musí ísť brániť vlasť - za rok sa veľa zmení. Nataša sa zaľúbi do Anatola Kuragina, ktorý je ničomník a podliak - s ním si naplánuje útek, ktorý sa nepodarí. Nataša ostáva zatrpknutá a jediný priateľ jej ostáva Pierre Bezuchov. - Napoleon sa blíži k  Moskve a vo vojne zomiera Andrej Bolkonskij a Natašin brat Péťa, Helena Kuraginová a v závere románu si Pierre Bezuchov berie Natašu za ženu. - epická línia románu nie je až taká zaujímavá, veľmi dôležité sú tu spracované historické udalosti a postavy, z historických udalostí sú tu zobrazené: bitka pri Slavkove, vpád Francúzov do Ruska, obsadenie a  požiar v Moskve, bitka pri Borodine - z historických postáv - generál Kutuzov, Napoleon, cár Alexander I., cisár František - veľmi realisticky je zobrazený Napoleon. Tolstoj ho zobrazil ako človeka, ktorý nepochopil svoje dejinné postavenie a stal sa nepriateľom ľudstva. - Kutuzov je tu zobrazený ako perfektný vojenský taktik - je tu veľká retardácia (spomaľovanie ) deja - zdĺhavé opisy bitiek, útokov, ústupov - opisy prírody dopĺňa postoj postáv. Je tu veľmi veľa filozofických úvah o vojne, mieri, láske a šťastí, priateľstve román ANNA KARENINOVÁ - má významné miesto vo svetovej literatúre, využíva pásmovú kompozíciu - hlavná téma: láska, ktorá podlieha spoločenským konvenciám, končí odsúdením a smrťou - hlavná postava : Anna Kareninová - typ krásnej obdivovanej ženy, ktorá sa vydala za omnoho staršieho, vysokopostaveného cárskeho úradníka. Má s ním syna, žije v prepychu a blahobyte. Jediné, čo jej chýba, je láska muža. Karenin - úradník, ctižiadostivý človek, ktorý nevedel vyjadriť svoje city Anna sa zaľúbi do poručíka Vronského. So svojou láskou sa neskrýva, stretáva sa s ním na verejnosti. Rozhodne sa odísť od manžela. Synovi povedia, že matka zomrela. Kareninová čaká s Vronským dieťa. Postupom času mizne ich veľká láska. Hoci má dieťa s Vronským, túži ako matka po prvom dieťati - román končí smrťou Anny, ktorá sa hodí pod kolesá vlaku - vlak a železnica sa stávajú v románe kľúčovými motívmi - je to román nielen o hľadaní zmyslu lásky a rodiny, ale je aj obrazom Ruska v druhej polovici 19. storočia - sociálno - kritický román VZKRIESENIE - je tu zobrazený život všetkých spoločenských vrstiev (od prepychu po väzenie) - hlavná postava - knieža Nechľudov. Po niekoľkých rokoch zhýralého života sa stretáva so svojou starou láskou Kaťou Maslevovou. Kaťu spoznal ako mladé nevinné dievča, zviedol ju a  za tento čin jej dáva 100 rubľov - po rokoch sa na súde stretáva s  prostitútkou Maslevovou, ktorá je obvinená z vraždy kupca. Je nevinná, ale je odsúdená na nútené práce na Sibír. Nechľudov sa rozhodne ísť s ňou do vyhnanstva, požiada ju o ruku. Kaťuša odmieta a koniec románu ostáva otvorený. Nechľudov - je produkt spoločnosti, po duševnom prerode sa stáva rebelom voči spoločnosti Katarína - naivné dievča, ktoré pod vplyvom spoločenských podmienok sa dáva na zlú cestu .Vzájomná láska medzi ľuďmi je základný zákon ľudského života.. FIODOR MICHAJLOVIČ DOSTOJEVSKIJ - pôvodne ukončil technickú univerzitu - najprv pracoval na ministerstve obrany, ale k zamestnaniu nemal vzťah - bol odsúdený na smrť, pretože sa aktívne zapojil do proticárskeho krúžku - trest smrti bol zmiernený na 4 - ročný pobyt na galejách na Sibíri. - zážitky formovali jeho literárnu osobnosť - je zakladateľom psychologického románu v  ruskej i svetovej literatúre - sústredil sa na zobrazenie života najbiednejších vrstiev - zaujímal ho najmä problém vnútorného sveta človeka, ľudskej duše a to najmä do akej miery určujú sociálne a  spoločenské pomery konanie človeka - v jeho dielach sú hlboké a  prenikavé psychologické štúdie o živote ruskej spoločnosti, dokázal vplyv zlých spoločenských pomerov na formovanie charakterov ľudí a na ich morálny profil - svoje postavy hlboko analyzoval, postavy v jeho románoch sú duševne narušené - jeho hrdinovia sa búria, ale na druhej strane si vždy uvedomujú bezvýznamnosť svojej osoby - hľadal hranice slobody ľudského konania autobiografický román Zápisky z mŕtveho domu, napísal ho po 11-tich rokoch odsúdenia na galeje, vo forme denníka - postava, v ktorej je zobrazený sám autor - Alexander Petrovič Goriančikov. Zobrazuje tu život na galejach na Sibíri. Je to výpoveď človeka, ktorý sa ocitol v hraničnej situácii. Zobrazil tu vrahov, zločincov, od príchodu až do opustenia mŕtveho domu. Trestancov tu zobrazuje nielen ako ľudí bez morálky, ale tiež ako nevinné a nešťastné bytosti tragicky znetvorené nevoľníckymi pomermi v Rusku. Ak chcel človek prežiť na galejach, musel sa prispôsobiť. Zločin a trest –jedno najlepších diel svetového realizmu - hlavná postava.: Raskoľnikov, mladý človek, ktorý prichádza do Petrohradu študovať. Pre chudobu musí čoskoro zanechať štúdiá. Je to rozpoltená osobnosť. Snaží sa vyhýbať ľuďom. Po dlhých úvahách sa rozhodne zabiť starú úžerníčku. Vo svojich úvahách dospeje k tomu, že sa chce dozvedieť, kde sú hranice ľudských možností. Chce prekročiť v sebe človeka a tým chce získať absolútnu slobodu. Keď zabije starú úžerníčku, táto vražda nie je motivovaná materiálne, ale on túto vraždu chápe tak, že svojím činom získal slobodu pre ostatných. Neskôr príde na to, že vykonal nemorálny čin a sám sa udá. - výčitky svedomia tvoria základ dejovej výstavby - Raskoľnikov upadá do depresie a z týchto stavov mu pomáha chudobné dievča Soňa Marmeladovová. Pod vplyvom lásky a  trpezlivosti sa Raskoľnikov spamätá a odchádza na nútené práce na Sibír, Soňa ho sprevádza. - otázky diela pre ľudí. Aké sú práva osobnosti? Kde sú hranice chcenia a túžob? Môže tisíc dobrých skutkov vyvážiť jeden zločin? Možno obetovať jedného človeka pre záchranu iných? Idiot - román -hlavný hrdina, knieža Myškin, je stelesnením vnútornej krásy a ľudskej ušľachtilosti, kt. ostatní v nepochopení vnímajú ako idiotizmus, hrdina chce zlo prekonávať láskou, no jeho snaha pomôcť druhým stroskotáva HRÁČ - román Hlavná postava: Alexej Ivanovič pôvodom učiteľ, ktorý sa za výhru v rulete zriekol životného šťastia, svojich spomienok, priateľov a  lásky, citov - .Peniaze sú všetko, čo som ja teraz, čím môžem byť zajtra. Zajtra môžem vstať z mŕtvych a znovu začať žiť.. - dôvodom jeho vášnivej hry už nie je láska k Poline, (žena bez srdca), dokonca nie je ani túžba po peniazoch a ostáva už len túžba po hre a  výhre - v závere románu sa Alexej Ivanovič stáva už len hráčom - túžba po bohatstve a peniazoch dokáže človeka tak omámiť, že prestáva rozoznávať, čo je obyčajné ľudské šťastie Bratia Karamazovovci – román, opisuje tu problém otcovraždy a hľadania vinníka medzi 3 synmi, polemizovanie nad myšlienkou, či je človeku dovolené všetko v zložitom svete HENRYK SIENKIEWICZ – Ohňom a mečom, Potopa, Pán Wolodyjovski – trilógia z histórie Poľska román Quo vadis . z obdobia Ríma. Stvárňuje úpadok pohanského Ríma a prenasledovanie kresťanov. Dej vrcholí obrazom horiaceho Ríma a hromadnými popravami kresťanov, ktorí boli krivo obvinení z podpaľačstva. Epilóg zobrazuje posledné roky Nerónovej vlády a jeho pád. Česká literatúra ALOIS JIRÁSEK -písal historickú beletriu Psohlavci – román - boj Chodov za zdedené práva Mezi proudy, Proti všem, Bratrstvo - románová trilógia: 1. Mezi proudy - predstavuje vznik husitského hnutia a podstatu reformného hnutia v cirkvi 2. Proti všem - kronika obdobia 1419 - 1420. Pod vedením Jána Žižku sa dvíha vlna ľudového odporu proti cudzím i domácim predstaviteľom feudálnej moci a pápežstva. 3. Bratrstvo - umelecky najlepší - pozostáva z 3 častí: 1.Bitva u Lučence - obraz spojenia Jiskrových vojsk - bratríkov so slovenskými bojovníkmi a ich víťazstvo nad Huňadim v bitke pri Lučenci 2.Mária - ešte sa šíri sláva bratríkov, ale Jiskra sa rozhodol uzavrieť mier s  Huňadim, s čím nesúhlasila časť bojovníkov na čele s Petrom Aksa- mitom. Pod jeho vodcovstvom boli bratrícke vojská ešte niekoľko rokov pánmi situácie na Slovensku. Postupne však dochádza k ich vnútornému rozkladu, menia sa na lúpežných žoldnierov a po prehra- tej bitke s kráľom Matejom dohrávajú svoju historickú úlohu. 3.Žebráci - zobrazuje boj bratríkov, kt. sa opevnili na Spišskom hrade proti Huňadimu. Maďari pomocou zrady hrad dobyli. Zvyšky bratríkov sa potulovali po kraji, preto boli nazvaní žobrákmi F.L.Věk - 5 dielny román - kronika -čerpá z obdobia národného obrodenia 1780 - 1820 -námet románu tvoria osudy študenta a neskôr dobrušského kupca F.L.Věka a jeho rodiny Temno - historický román - pobielohorské obdobie - vrcholné obdobie protireformácie -slovo temno sa stalo pojmom, kt. vystihol ideovú náplň absolutistickej vlády Habsburgovcov pred 1. svet. vojnou