V druhej polovici 15.storočia sa európsky moreplavci a námorníci vydali na ďaleké cesty a doviedli ich za hranice sveta, ktorý dovtedy poznali.
Príčiny rozvoja moreplavby boli rôzne :
1.) 1453 - Turci dobyli Carihrad a ovládli Malú Áziu. Tým blokovali obchodné cesty s Indiou a Čínou.
2.) snaha o objavenie novej obchodnej cesty medzi Čínou a Indiou
3.) rôzne nové vynálezy- kompas, astroláb či karavela

Rok 1887 - Portugalec Bartolomeo Diaz - doplával k najjužnejšiemu cípu Afriky známemu ako Mys dobrej nádeje. Ten následne tvoril záchytný bod pri cestách na Východ
1492- Krištof Kolumbus - objavná plavba na Z. No 12.10.1492 uvidel "Novú Zem" - Ameriku a pristáli na ostrove San Salvador
1498 - Portugalec Vasco da Gama - doplával do Indie popri Afrike - Zakotvil v Kalikute/ Kalikate
1519-1522- Fernao de Mahalhaes - prvá cesta okolo sveta- Magalhaes umiera na Filipínach
                  - Magalhaesove lode - 5, no domov sa vrátila len jedna pod vedením kapitána Del Cana na lodi Victória