Kontinent z latinského slova contineō, čo znamená držím pohromade. Na svete máme sedem kontinentov : Afrika, Ázia, Austrália, Severná a Južná Amerika, Antarktída a jednou z nich je samozrejme aj Európa. Každý jeden kontinent je niečím výnimočný, ale my Európania patríme do rôznych krajín, v ktorých sa hovorí rôznymi jazykmi, s rôznymi tradíciami, zvykmi a vierovyznaniami. Patríme však k sebe, sme ako veľká rodina a to z mnohých dôvodov. Tu sú niektoré z nich : zdieľame tento kontinent už tisíce rokov, naše jazyky sú si často podobné, mnohí ľudia v jednej krajine sú potomkovia ľudí z iných krajín. Európa, slovo, ktoré vystihuje pre väčšinu ľudí len zemepisný názov so súradnicami, avšak musíme si uvedomiť, že to nie je len obyčajný kontinent, na ktorom chce byť jeden štát „hlavou kontinentu“, ale každý národ seba rovný. Príbeh európskej rodiny však nie je len o veľkých úspechoch, na ktoré môžeme byť hrdí. Jestvuje tiež veľa vecí, za ktoré sa musíme hanbiť. V priebehu storočí viedli európske národy medzi sebou hrozné vojny. Obyčajne sa bojovalo o moc a majetok či náboženstvo. Akokoľvek, stovky rokov boli v Európe strašné vojny. V 20. Storočí začali na tomto dve vojny, ktoré sa však rozšírili a boli do nich zapojené krajiny z celého sveta. Preto sa nazývajú svetové vojny. Zahynuli v nich milióny ľudí a zanechali Európy chudobnú a v troskách. Myslíte, že môžeme urobiť pre to aby, sa tieto udalosti v budúcnosti neopakovali? Môžu sa Európania poučiť, sadnúť si spolu a rozprávať sa o problémoch namiesto bojovania? Odpoveď znie „áno“!