-Ernest Hemingway americký prozaik, reportér a publicista sa narodil 21.7.1899. Po 2.sv.vojne žil na Kube, priamo v Havane a na svojich usadlostiach v USA. Bol nositeľom Nobelovej ceny za literatúru. Pochádzal z rodiny lekára a hneď po stredoškolských štúdiach začal písať a stal sa reportérom. Odišiel ako dobrovoľník do sanitných oddielov na taliansky front, kde bol ťažko ranený ako prvý Američan, čo malo veľkú publicitu.Po návrate z 1.sv.vojny pracoval ako novinár, zahraničný spravodajca v Paríži, tu sa stretával s ľuďmi okolo Gertrúdy Steinovej. Počas španielskej obč. vojny pracoval ako dopisovateľ v  Madride. V celej svojej tvorbe hľadá pravdu o človeku a jeho správania v  hraničných životných situáciách. Svojich hrdinov stavia tvárou v tvár smrti, aby mohli prejaviť mieru svojej odvahy. H. je človek s typickými mužskými vlastnosťami. Miluje nebezpečenstvo. Intenzívne prežíva svoj život, pije, má ľúbostné aféry a nie je typ vzdelanca s kvetnatými rečami.Medzi najznámejšie jeho diela patria: román Slnko Aj vychádza, kde zachytáva muky hrdinu, kt. vojnové zranenie bráni naplniť milenecký vzťah. Román Zbohom Zbraniam, príbeh o nešťastí mileneckej dvojice poručíka Fredericka Henryho a ošetr. Catherine. Román Komu zvonia do hrobu, autor v tomto diele vychádza z vlastných skúseností. Am. dobrovolník Robert Jordan, ktorý si pod tlakom udalostí zachováva česť. Novela Starec a more, starec Santiago v boji s rybou nebol ani zničený, ani porazený, ale zvíťazil sám nad sebou. Hemingway sa nemohol vyrovnať so starobou, čo ho priviedlo až k neustálemu opakovaniu pokusov o  spáchanie samovraždy. To sa mu podarilo až na trinásty krát 2.7.1961. Po jeho smrti boli vydané ešte dve jeho knihy Pohyblivý sviatok a Ostrovy v  prúde.