Vypracovala: Mgr. Monika Koncošová


 

Erich Maria Remargue – svetová medzivojnová literatúra


 • Predstaviteľ nemeckej medzivojnovej literatúry.

 • Významný predstaviteľ expresionizmu.

 • Označovaný je aj ako nemecko-švajčiarsky autor.

 • Autor známy predovšetkým svojou protivojnovou tvorbou.

 • E. M. Remarque prvýkrát v literatúre použil v súvislosti s mladou vojnovou generáciou termín „stratený“.


 

Sme opustení ako deti a skúsení ako starí ľudia, sme suroví a povrchní – myslím, že sme stratení.“


 

Často preto dochádza k omylu, že je autor zaraďovaný medzi členov stratenej generácie, ktorá bola skupinou amerických autorov.


Expresionizmus – vznikol v 20. tych rokoch 20. storočia v Nemecku. Jeho cieľom bolo poukázať na surovosť sveta, bojovať proti vojne, násiliu, fašizmu. Zachytáva vnútorný svet postáv, ich individualitu. Postavy prežívajú pocity úzkosti, skepsy, dezilúzie a živelnej vzbury.


 

 

Základné životopisné údaje:


 • 1898 – 1970

 • Vlastné meno: Erich Paul Remark

 • Narodil sa v severonemeckom meste Osnabrück v rodine knihára.

 • Krátko po štúdiách sa dostal na front 1. svetovej vojny, kde veľmi rýchlo pochopil nezmyselnosť a krutosť vojny. Uvedomil si, že je potrebné bojovať proti vojne, prehlbovať humanizmus v ľuďoch a v živote.

 • Vojnu prežil ako radový vojak - dobrovoľník.

 • V roku 1917 bol zranený črepinami z granátu na ľavej nohe, pravom ramene a krku.

 • Po vojne bol postupne účtovníkom, obchodníkom, cestujúcim, organistom, učiteľom, novinárom a venoval sa spisovateľskej práci.

 • Veľmi citlivo reagoval na nástup fašizmu v Nemecku. S uvedenou ideológiou nesúhlasil, preto v roku 1932 emigroval do Švajčiarska.

 • Po vypuknutí vojny v  roku 1939 odišiel do USA.

 • Zomrel v roku 1970 v mestečku Locarno (Švajčiarsko).


 

 

Tvorba:


Na západe nič nové – viď. ďalej


Cesta späť – román – voľné pokračovanie románu Na západe nič nového


Po vojne sa vojaci, ktorí mali to šťastie, vracajú domov. Ich začlenenie sa do spoločenského života, ich život v mieri je ťažký a sprevádzaný mnohými psychickými traumami. Aj uvedený román je silným protestom autora voči vojne.


Traja kamaráti – román


Príbeh sa odohráva v medzivojnovom Nemecku, ktorého situáciu v uvedenej dobe komplikovala nezamestnanosť, inflácia, sociálne nepokoje. Na pozadí uvedených problémov sledujeme krásny príbeh lásky a priateľstva, príbeh tragicky sa končiacej lásky, príbeh ľudskej osamelosti. Hlavnú myšlienku diela najlepšie vyjadrujú slová jedného z hrdinov:


 

Žijeme iba z ilúzií minulosti a na úver budúcnosti.“


Víťazný oblúk – román


Noc v Lisabone – román


V uvedených dvoch románoch sa stretávame s problematikou nemeckých exulantov v zahraničí. Autor spracoval príbehy ľudí, ktorí z Nemecka utiekli kvôli zlej celospoločenskej situácii, kvôli nesúhlasu s fašizmom. Doma im hrozila smrť a v azyle sa stretli s nepochopením, nedôverou a neistotou.


Čas žitia a umierania – román


Príbeh uvedeného diela sa odohráva v období 2. svetovej vojny a zachytáva udalosti počas bojov nemeckej armády na území Sovietskeho zväzu. Zobrazuje osudy obyčajného vojaka nemeckej armády Ernesta Graebera, ktorý si aj v najťažších chvíľach chce zachovať ľudskú tvár. Ako vojak wehrmachtu prešiel bojiskami Francúzska, severnej Afriky a východného frontu. Počas bojov sa dostane na dovolenku domov. Počas dovolenky sa zoznámi s Alžbetou a ožení sa s ňou. Po návrate na front sa zúčastní akcie na záchranu zajatých partizánov. Počas akcie ale zomiera.


Čierny obelisk – sociálno-kritický román


Uvedený román je návratom autora k udalostiam 1. svetovej vojny. Hlavnou postavou románu je Ludwig Bodmer. Vrátil sa domov z vojny, zamestnal sa v kameňosochárstve, privyrábal si ako organista, zoznámil sa s duševne chorou Geneviévou. Z obáv pred nacizmom sa uchýlil do emigrácie a domov sa vrátil až po vojne. Dielo nesie autobiografické prvky.


Nebo nepozná obľúbencov – román


Uvedený román patrí medzi najvýznamnejšie diela autora z obdobia konca jeho tvorby. Hlavnou postavou je automobilový pretekár Clerfayt, ktorý sa zoznámi s Lilian, pacientkou pľúcneho sanatória. Vydajú sa cestou autom naprieč viacerými krajinami – prechádzajú cez Švajčiarsko, Taliansko a istý čas pobudnú v Paríži. Z ich náhodného stretnutia sa postupne vyvinie láska. V jeden deň ale Clerfayt zahynie na pretekoch. Lilian vtedy ostávalo už len niekoľko dní života. Román je nádherným príbehom dvoch ľudí, ktorí dokážu milovať aj v najťažších životných situáciách.


Tiene v raji – román


Uvedený román vyšiel až po autorovej smrti. Dotýka sa života emigrantov v USA. 

NA ZÁPADE NIČ NOVÉ – román


Kniha je „... pokusom podať správu o generácii, ktorá bola zničená vojnou – hoci unikla jej granátom“.


 • Román vyšiel v roku 1928 a okamžite sa stal svetovým bestsellerom.

 • Výrazne protivojnové dielo.

 • Celý dej románu sa odohráva na bojisku.

 • Jeden z najpresvedčivejších obrazov udalostí 1. svetovej vojny.

 • Román vychádza z  autobiografických zážitkov autora. Autor nič neprikrášľoval, nemenil, nepridával.

 • Román o zničených nádejách, životoch, ideáloch mladých ľudí.

 • Román je výpoveďou hlavnej postavy Paula – autobiografická postava.