-Red-

 

 

Autor: neznámy

Literárny druh: epika

Literárny žáner: hrdinskýepos

Hlavné postavy:

 

Gilgameš - silný, prísny kráľ mesta Uruk, z dvoch tretín z bohyne Nissun, z jeden tretiny človek po otcovi Lugalbandovi, zidealizovaný, pokúša sa o nesmrteľnosť.
Enkidu- stvorila ho Aurura, silný hrdina, stepný muž, divoch.
Utanapištin - jediný človek, ktorý dostal nesmrteľnosť od bohov, prežil potopu sveta.

 

Ukážky z diela – charakteristika Gilgameša:

Po matke bol z dvoch tretín bohom a po otcovi z jednej tretiny človekom. Bol to krásny muž, vysoký, ramenatý, kučeravé vlasy mal spletené do vrkočov, bohovia mu dali odvahu a silu, žiaden nepriateľ mu neodolal. Od boha múdrosti dostal dôvtip, nič prítomné ani minulé mu nebolo neznáme a vyrovnal sa aj siedmim mudrcom. Patrili mu všetky ženy v meste a všetci muži mu museli slúžiť. Jednu jedinú chybičku mal – bol smrteľný ako každý iný človek.“

 

.............................................

Život, ktorý som hľadal, som nenašiel,“ riekol na tieto slová Gilgameš. „Márne som vykonal viac ako iní ľudia, márne som aj viac vytrpel. Nemôže nájsť večný život, kto je z ľudského plemena!“

Nemôže nájsť večný život,“ skončil túto reč Uršanabi, „môže si však zachovať večné meno. Svojím dielom si sa stal nesmrteľným, hrdina Gilgameš!“

 

Hlavná téma:

 

  • Hlavnou témou diela je púť Gilgameša za nesmrteľnosťou a ideou je hľadanie odpovede na otázku o zmysle života.

 

Hlavná idea:

 

  • Hľadanie odpovede na otázku zmyslu ľudského života.

  • Kráľ Gilgameš si svojimi činmi zabezpečil nesmrteľnosť.

  • Gilgameš nedosiahne v epose večný život, ale jeho pamiatkou, ktorá pretrvá oveľa dlhšie ako on sám, sú hradby mesta, ktoré dal postaviť a slávne činy, ktoré vykonal, toto dielo a jeho povesť pretrvajú a  prekonajú hranice, ktoré má ľudský život.

 

Kompozícia diela:

 

  • Epos o Gilgamešovi sa skladá z prológu a štyroch častí.

  • Dá sa rozdeliť na dve väčšie časti: prvú o priateľstve Gilgameša a Enkidua a  druhú o úsilí Gilgameša dosiahnuť večný život.

 

Hlavné znaky uvedeného diela: