14. storočie – označované ako hrôzostrašné a temné:

 • V Európe zavládla chladnejšia klíma.

 • Európu zachvátil hladomor: 1315 – 1317.

 • Šírili sa početné epidémie: 1348, 1360, 1371, 1381.

 • V roku 1337 vypukla storočná vojna.

 • Byzancia bojovala proti nátlaku Turkov.

 • Rád nemeckých rytierov viedol vojenské výpravy v Prusku.

 

V roku 1348 zachvátila Európu obrovská katastrofa v podobe šírenia moru.

http://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cierna_smr%C5%A5


Pôvodcom moru je bacil, ktorý prenáša blcha na potkana a potkan na človeka, resp. sa prenáša z človeka na človeka. Rozlišuje sa mor bubonický so zdurenými uzlinami a pľúcny mor, ktorý sprevádza vykašliavanie krvi. V danom období sa mor nedal liečiť, sú voči nemu účinné len antibiotiká, ktoré v danom období ešte neboli objavené.

 

 

Dôsledky epidémie:

 • Usmrtila tretinu obyvateľstva Európy.

 • Priniesla obrovské rodinné tragédie.

 • Vyvolala paniku v mnohých krajinách.

 • Výrazne sa podpísala na hospodárskom vývoji v Európe.

 • Vyvolala prenasledovanie Židov.

 

Mor sa v tomto období rozšíril z Ázie. Priniesli ho lode z Krymu, kde sa mor dlhodobo šíril. Lode kotvili predovšetkým v španielskych a talianskych prístavoch a odtiaľ sa postupne mor dostal do celej Európy. Prešiel cez alpské a pyrenejské priesmyky, prenikol do južných oblastí Francúzska. Loďami plaviacimi sa cez Atlantik prenikol k Baskom a do Normandie, preniesol sa cez La Manche a šíril s v Írsku, Anglicku, na juhu Škandinávie. Smerom na východ sa dostal aj do Uhorska a do Ruska.

 

 

Prejavy choroby:

 • Choroba sa prejavovala zápalom lymfatických uzlín.

 • V podpazuší, na krku a v slabinách vznikali zdureniny, ktoré postupne stvrdli a sčerneli.

 • Podľa predchádzajúcich symptómov sa táto epidémia nazývala aj čierny mor.

 • Chorý dostával zároveň horúčku, blúznil, krvácal.

 • Smrť prichádzala do niekoľkých dní.

 

 

Šírenie choroby: