Energia

Bez energie by nič nežilo ani nerástlo a nebol by ani pohyb, svetlo, teplo a zvuk. Energia má veľa podôb: teplo, svetlo a zvuk sú rozličné podoby energie. Energia je potrebná pre všetky deje okolo nás a pri každom z nich sa jeden druh energie mení na iný. Energiu získanú zo slnka, nazývame slnečnou alebo solárnou energiou.

Druhy energie

Energia existuje v mnohých formách a rozličné formy energie vyvolávajú rôzne deje. Okrem svetla, tepla a zvuku sú aj ďalšie formy energie: chemická, kinetickápotenciálna energia.

Chemická energia je energia, ktorá sa uvoľňuje počas chemických reakcií. Batérie, potraviny či palivá ako uhlie, ropa alebo benzín obsahujú chemickú energiu.

Potenciálna energia je energia, ktorú objekt získava vďaka svojej polohe, kde naň pôsobí nejaká sila, napríklad magnetická alebo gravitačná. Objekt, ktorý bol natiahnutý, alebo stlačený, ako napríklad traky na nohavice, alebo pružina, má deformačnú potenciálnu energiu.

Pohybujúce sa objekty majú kinetickú energiu – energiu pohybu. Čím rýchlejšie sa objekt pohybuje a čím je ťažší, tým väčšiu má kinetickú energiu. Ak spomalí, kinetickú energiu stráca.

Zdroje energie

Energiu používame na kúrenie a svietenie, na varenie, pohon áut a tovární. Energia sa môže získať spaľovaním palív, premenou energie vetra, slnečnej energie alebo tečúcej vody. Drevo, uhlie, ropa a zemný plyn sa nazývajú neobnoviteľné zdroje, pretože môžu byť použité len raz. Iné zdroje energie ako slnečné energie, vietor a vodu nazývame obnoviteľné zdroje energie, pretože z nich môžeme čerpať energie, bez toho, aby sme ich spotrebovali.

Meranie energie

Energiu meriame v jednotkách, nazývaných joule (J). Tisíc jaulov je jeden kilojoul (kJ). Jedlo, ktoré jeme, nám dodáva rôzne množstvo energie.