Všetko živé si na zachovanie činností, ako je rast, pohyb či udržiavanie telesnej teploty, vyžaduje energiu. Niektoré rastliny a živočíchy sú zdrojom potravy pre ľudí, sú teda pre nich zdrojom energie. Je niekoľko metód, ako sa dá zistiť energetická hodnota potravín. Laboratórnymi metódami vieme zistiť množstvo energie v potravinách tým, že ich spálime. Vyprodukované teplo udáva ich energetickú hodnotu. Množstvo energie v potravinách sa udáva v jouloch, kilojouloch (J, kJ), alebo v starších jednotkách kilokalóriách (kcal). Na obrázku je uvedená energetická hodnota vybraných potravín. Energetická hodnota sa veľmi často vzťahuje na hmotnosť 100 g danej potraviny.


http://www.pekneobrazy.sk/obraz/647/


http://schudnut-ako.meu.zoznam.sk/news/schudnut-navzdy-ako-schudnut-ani-zemiaky-nemusia-byt-pri-chudnuti-vasim-nepriatelom-/

 

http://domacnost.sme.sk/c/4294208/zima-s-vonou-tropov.html


http://fotky-foto.sk/fotobanka/slnecnicove-semienka(26151140)/


http://dom.bazos.sk/inzerat/17280270/Predam-psenicu-zrno-.php


 

 

Pokus:


Zisti, koľko tepla sa vyprodukuje pri spálení jadra vlašského orecha.

 

Aká je energetická hodnota 100 g jadier vlašských orechov?

 

Fyzika pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - doc. RNDr. Viera Lapitková, CSc., doc. RNDr. Václav Koubek, CSc., Mgr. Milada Maťašovská, Mgr. Ľubica Morková


 

Pomôcky:


plechovka s objemom 1 – 2 litre, teplovzdorné sklo (pohár, skúmavka), teplomer, odmerná nádoba, korková zátka, hliníková fólia, špendlík, vlašský orech, podložka z ohňovzdorného materiálu, nožnice na plech, váhy s presnosťou 0,1 g

 

 

Postup:


a) Uprav plechovku tak, ako je to znázornené na obrázku, to znamená, vystrihni otvory v tvare V na obvode plechovky tam, kde je odstránené dno. Na opačnej strane vyrež do vrchnáka otvor na skúmavku a okolo ešte niekoľko malých otvorov.

 

Fyzika pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - doc. RNDr. Viera Lapitková, CSc., doc. RNDr. Václav Koubek, CSc., Mgr. Milada Maťašovská, Mgr. Ľubica Morková


b) Do korkovej zátky nasaď špendlík a zátku obaľ hliníkovou fóliou tak, aby zabránila jej zhoreniu.

 

c) Do skúmavky nalej 20 ml vody.

 

d) Odmeraj začiatočnú teplotu vody v skúmavke a zaznač si ju.

 

e) Odstráň škrupinu a šupku z vlašského orecha a odváž ho. Nemal by vážiť viac ako 0,2 g. (Ak treba, odrež z neho. Musíš použiť malý kúsok jadra orecha, pretože voda v skúmavke by pri jeho spaľovaní nemala zovrieť.)

 

f) Nasaď orech na koniec špendlíka.

 

g) Požiadaj dospelého, aby zapálil orech. Polož orech do plechovky pod skúmavku s vodou tak, aby ju čo najlepšie zohrieval.

 

h) Po spálení orecha odmeraj teplotu vody v skúmavke a zaznač si ju.

 

i) Vypočítaj, koľko tepla prijala voda spálením orecha s hmotnosťou okolo 0,2 g – prepočítaj hodnotu na hmotnosť 100 g orechov.

 

 

Príklad zápisu hodnôt :


hmotnosť vody v skúmavke                       mv 20 g = 0, 02 kg

 

začiatočná teplota vody v skúmavke          tz = .......°C

 

teplota vody po spálení orecha                  t = ....... °C

 

zmena teploty vody                                    (Δt = t - tz) Δt =

 

hmotnostná tepelná kapacita vody          cvody = 4 200 J/ (kg.°C)

 

teplo získané spálením 0,2 g orecha      Qv = cvody . mv . Δt

                                                                        Qv =


teplo Q pre 100 g orechov                         Q = 

Odpovedz:.

 

  1. Koľko tepla prijala voda spálením orecha?

  2. Aká je energetická hodnota 100 g jadier vlašských orechov podľa tvojich výpočtov?

  3. S akými nepresnosťami musíme pri spaľovaní orecha počítať?

  4. Tabuľková energetická hodnota pre 100 g jadier vlašských orechov je 2 700 kJ. Porovnaj ju s hodnotou, ktorú si vypočítal.

  5. Čo by sa stalo s energiou orecha, keby si ho namiesto spálenia zjedol?


 

Kalorimeter, v ktorom sa určuje energetická hodnota potravín, sa nazýva „bombový“? Potravina sa dá do nádoby nazývanej bomba. Prechodom elektrického prúdu sa potravina zapáli – horením sa uvoľňuje teplo a dodáva ho vode.

 

Fyzika pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - doc. RNDr. Viera Lapitková, CSc., doc. RNDr. Václav Koubek, CSc., Mgr. Milada Maťašovská, Mgr. Ľubica Morková


 

Množstvo energie, ktorú potrebujeme každý deň, závisí od činnosti, ktorú robíme, veku a tiež prostredia, v ktorom žijeme. Polárni bádatelia musia dbať na konzumovanie energeticky bohatej stravy aj na udržanie telesnej teploty. Dennú stravu nemožno posudzovať len podľa energetickej hodnoty. Musí obsahovať dôležité zložky výživy v istom pomere – bielkoviny, tuky, cukry, minerálne látky, vitamíny a vodu.


 

Hodnoty prijatej energie z potravín za deň odporúčané odborníkmi:


Mgr. Monika AndrejovskáV nasledujúcej tabuľke sú uvedené energetické hodnoty vybraných potravín. Doplň do tabuľky ďalšie potraviny a zostav z nich raňajky, obed či večeru. Vypočítaj energetickú hodnotu vybraných potravín.


Potravina

Hmotnosť [g]

Energetická hodnota [kJ]

párky

100

1 050

mäso pečeného kuraťa

100

500 až 600

varená ryža

150

690

zemiakové hranolčeky

100

2 260

med

20

270

maslo

10

300

celozrnný chlieb pšeničný

25

240

nápoj

objem[ml]

Energetická hodnota[kJ]

čaj bez cukru

250

10

100 % pomarančová šťava

250

420
Zopakujte si:
1. Ako sa zisťuje množstvo energie v potravinách?
2. Aké pomôcky ste použili na to, aby ste pokusom zistili, koľko energie obsahuje vlašský orech?
3. Stačí stravu konzumovať len podľa množstva energie?
4. Akú energetickú hodnotu majú vaše zvyčajné raňajky?

Použitá literatúra:
Fyzika pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - doc. RNDr. Viera Lapitková, CSc., doc. RNDr. Václav Koubek, CSc., Mgr. Milada Maťašovská, Mgr. Ľubica Morková

Zdroje obrazkov:
Fyzika pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - doc. RNDr. Viera Lapitková, CSc., doc. RNDr. Václav Koubek, CSc., Mgr. Milada Maťašovská, Mgr. Ľubica Morková
http://www.pekneobrazy.sk/obraz/647/
http://schudnut-ako.meu.zoznam.sk/news/schudnut-navzdy-ako-schudnut-ani-zemiaky-nemusia-byt-pri-chudnuti-vasim-nepriatelom-/
http://domacnost.sme.sk/c/4294208/zima-s-vonou-tropov.html
http://fotky-foto.sk/fotobanka/slnecnicove-semienka(26151140)/
http://dom.bazos.sk/inzerat/17280270/Predam-psenicu-zrno-.php