Do prvej polovice 5. periódy periodickej tabuľky chemických prvkov patria nasledujúce chemické prvky: rubídium – Rb, stroncium – Sr, ytrium – Y, zirkónium – Zr, niób – Nb, molybdén – Mo, technécium – Tc, ruténium – Ru, ródium - Rh


 

Rubídium

Latinský názov: Rubidium

Protónové číslo: 37

Počet elektrónov v elektrónovom obale elektricky neutrálneho atómu: 37

Elektrónová konfigurácia: 37Rb: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 5s1


 

Stroncium

Latinský názov: Strontium

Protónové číslo: 38

Počet elektrónov v elektrónovom obale elektricky neutrálneho atómu: 38

Elektrónová konfigurácia: 38Sr: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 5s2


 

Ytrium

Latinský názov: Yttrium

Protónové číslo: 39

Počet elektrónov v elektrónovom obale elektricky neutrálneho atómu: 39

Elektrónová konfigurácia: 39Y: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d1 5s2


 

Zirkónium

Latinský názov: Zirconium

Protónové číslo: 40

Počet elektrónov v elektrónovom obale elektricky neutrálneho atómu: 40

Elektrónová konfigurácia: 40Zr: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d2 5s2


 

Niób

Latinský názov: Niobium

Protónové číslo: 41

Počet elektrónov v elektrónovom obale elektricky neutrálneho atómu: 41

Elektrónová konfigurácia: 41Nb: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d3 5s2


 

Molybdén

Latinský názov: Molybdaenum

Protónové číslo: 42

Počet elektrónov v elektrónovom obale elektricky neutrálneho atómu: 42

Elektrónová konfigurácia: 42Mo: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d5 5s1


 

Technécium

Latinský názov: Technetium

Protónové číslo: 43

Počet elektrónov v elektrónovom obale elektricky neutrálneho atómu: 43

Elektrónová konfigurácia: 43Tc: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d6 5s1


 

Ruténium

Latinský názov: Ruthenium

Protónové číslo: 44

Počet elektrónov v elektrónovom obale elektricky neutrálneho atómu: 44

Elektrónová konfigurácia: 44Ru: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d7 5s1


 

Ródium

Latinský názov: Rhodium

Protónové číslo: 45

Počet elektrónov v elektrónovom obale elektricky neutrálneho atómu: 45

Elektrónová konfigurácia: 45Rh: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d8 5s1Zopakujte si:
1. Uveďte elektrónovú konfiguráciu ródia, molybdénu a stroncia.

Použitá literatúra:
J. Šima, M. Koman, A. Kotočová, P. Segľa, M. Tatarko, D. Valigura, Anorganická chémia, STU Bratislava, 2009