• terbium - Tb, dysprózium - Dy, holmium - Ho, erbium - Er, túlium - Tm, yterbium - Yb, lutécium - Lu

 


Terbium

Latinský názov: Terbium

Protónové číslo: 65

Počet elektrónov v elektrónovom obale elektricky neutrálneho atómu: 65

Elektrónová konfigurácia: 65Tb: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f5s2 5p6 6s2


 

Dysprózium

Latinský názov: Dysprosium

Protónové číslo: 66

Počet elektrónov v elektrónovom obale elektricky neutrálneho atómu: 66

Elektrónová konfigurácia: 66Dy: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f 10 5s2 5p6 6s2


 

Holmium

Latinský názov: Holmium

Protónové číslo: 67

Počet elektrónov v elektrónovom obale elektricky neutrálneho atómu: 67

Elektrónová konfigurácia: 67Ho: : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f 11 5s2 5p6 6s2


 

Erbium

Latinský názov: Erbium

Protónové číslo: 68

Počet elektrónov v elektrónovom obale elektricky neutrálneho atómu: 68

Elektrónová konfigurácia: 68Er: : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f 12 5s2 5p6 6s2