• cér - Ce, prazeodým - Pr, neodým - Nd, prométium - Pm, samárium - Sm, európium - Eu, gadolínium - Gd


 

Cér

Latinský názov: Cerium

Protónové číslo: 58

Počet elektrónov v elektrónovom obale elektricky neutrálneho atómu: 58

Elektrónová konfigurácia: 58Ce: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f5s2 5p6 6s2


 

Prazeodým

Latinský názov: Praseodymium

Protónové číslo: 59

Počet elektrónov v elektrónovom obale elektricky neutrálneho atómu: 59

Elektrónová konfigurácia: 59Pr: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f5s2 5p6 6s2


 

Neodým

Latinský názov: Neodymium

Protónové číslo: 60

Počet elektrónov v elektrónovom obale elektricky neutrálneho atómu: 60

Elektrónová konfigurácia: 60Nd: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f5s2 5p6 6s2


 

Prométium

Latinský názov: Promethium

Protónové číslo: 61

Počet elektrónov v elektrónovom obale elektricky neutrálneho atómu: 61