Vypracovala: Jana Zárecká

 

 

Vieme už, že ak vodičom prechádza elektrický prúd, vzniká v jeho okolí magnetické pole. Anglický fyzik Michael Faraday sa zaoberal opačnou otázkou, či je možné, aby pomocou magnetického poľa vznikol v uzavretom obvode elektrický prúd. Po viacerých rokoch pokusov a skúmania prišiel na jednoduchú odpoveď.

 

Ak pripojíme cievku k svorkám ampérmetra, v ktorom ručička ukazuje nulovú hodnotu, vytvoríme uzavretý elektrický obvod. Začneme v okolí cievky pohybovať tyčovým magnetom, čím budeme v jej okolí meniť magnetické pole. Pozorujeme, že ručička na ampérmetri sa vychýli o určitú hodnotu.

Ak pohybujeme magnetom smerom ku cievke, ručička sa vychýli na jednu stranu. Ak pohybujeme magnetom smerom od cievky, ručička sa vychýli na druhú stranu.

Rovnaký jav nastane vtedy, ak budeme meniť magnetické pole v okolí cievky, jej pohybom voči pevnému magnetu.

Ak pohybujeme cievkou voči magnetu alebo magnetom voči cievke rýchlejšie,  ručička sa vychýli viac. Takisto, ak použijeme silnejší magnet, bude vychýlenie ručičky väčšie. Keď sú cievka aj magnet voči sebe v pokoji, ručička sa nevychýli vôbec.

 

Zo všetkých týchto pokusov vyplýva:

·  pri zmene magnetického poľa v okolí cievky pripojenej na ampérmeter, prechádza cievkou elektrický prúd

·  veľkosť tohto prúdu závisí od veľkosti zmeny magnetického poľa

Tento jav sa nazýva elektromagnetická indukcia a prúd, ktorý pri nej v obvode vzniká, sa nazýva indukovaný prúd.

 

Úlohy:

1. Kedy cievkou prechádza indukovaný prúd?

2. Od čoho závisí veľkosť indukovaného prúdu?

3. Čo je to elektromagnetická indukcia?

 

Použitá literatúra:

Fyzika pre 8.ročník základných škôl