Vypracovala: Mgr. Ivana Loduhová

 

 

 

Na katóde katióny prijímajú elektróny, na anóde anióny odovzdávajú elektróny. 

 

http://www.predmetove.chytrak.cz/subory/devat/Tomas_Pete_projekt/scan.jpg

 

Elektrolýza je rozklad soli elektrickým prúdom.

 

Počas elektrolýzy sa pohybujú kladné katióny ku katóde (záporný pól) a odoberajú z nej elektróny.

Ióny so záporným nábojom, anióny, odovzdávajú elektróny na anóde (kladný pól).

 

Dve elektródy ponoríme do roztoku jodidu zinočnatého. Jedna elektróda je spojená so záporným pólom zdroja jednosmerného prúdu, má záporný náboj. Túto elektródu nazývame katóda. Na nej je nadbytok elektrónov a priťahuje kladné ióny – katióny. Ak by som si zobral príklad jodidu zinočnatého budú to ióny Zn2+. Zinok sa vylučuje na katóde. Ión Zn2+ prijíma z katódy 2 elektróny a vylučuje sa ako atóm zinku.

 

Zn2+ + 2e- →  Zn0

katión zinku  atóm zinku

 

Elektróda spojená s kladným pólom má kladný náboj a nazýva sa anóda. Na nej je nedostatok elektrónov a priťahuje záporné ióny – anióny. V mojom príklade sú to anióny jódu I-.

 

Každý anión I- odovzdá anóde 1 elektrón a stáva sa atómom jódu. Dva atómy jódu sa spájajú do dvojatómovej častice. Na anóde začne byť viditeľná hnedastá farba jódu.

 

2I- → 2I + 2e-      2I → I2

ióny jódu    atómy jódu

 

Elektrický prúd rozloží soľ jodid zinočnatý na prvky, z ktorých je zložená. Rozklad zlúčeniny pomocou elektrického prúdu sa nazýva elektrolýza. Na katóde sa odovzdá práve toľko elektrónov, koľko sa na anóde prijme. Zdroj jednosmerného prúdu musí katóde dodávať sústavne práve toľko elektrónov, koľko sa na anóde odoberá. Zdroj prúdu preto pôsobí ako čerpadlo elektrónov.

 

Elektrolýza chloridu meďnatého

 

Podobne, ako roztok jodidu zinočnatého, možno rozložiť elektrickým prúdom aj roztok chloridu meďnatého. Do roztoku sú ponorené dve grafitové elektródy spojené so zdrojom jednosmerného elektrického prúdu. Na katóde začne byť viditeľná červenohnedá farba medi. V roztoku sa ióny Cu2+ vplyvom elektrického prúdu pohybujú ku katóde a na nej každý ión priberie 2 elektróny. Vznikajú atómy medi. Na anóde sa vyvíja žltozelený plyn – chlór. Záporné ióny Cl- priťahuje anóda a na nej odovzdajú elektróny. Vznikajú atómy chlóru, z ktorých sa vždy dva spájajú a vytvoria časticu prvku.

 

Katóda: Cu2+ + 2e- → Cu

Anóda: 2Cl- → 2Cl + 2e-    2Cl → Cl2

 

 

Využitie elektrolýzy v priemysle

 

  • oddeľovanie častíc rôznych chemických látok (elektrolýza vody)

  • elektrometalurgia - výroba čistých kovov (hliník)

  • elektronické čistenie kovov - rafinácia (meď, zinok, nikel)

  • galvanické pokovanie (chrómovanie, niklovanie, pozlacovanie) - pokrývanie predmetov vrstvou kovu

  • galvanoplastika - kovové odliatky predmetov, napríklad na výrobu odlievacích foriem

  • galvanické leptanie - kovová elektróda sa v niektorých miestach pokryje elektricky nevodivou vrstvou, nepokrytá časť sa prechodom prúdu elektroliticky vyleptá

  • polarografia - určovanie chemického zloženia látky pomocou zmien elektrického prúdu prechádzajeho roztokom skúmanej látky

  • akumulátory - nabíjanie chemického zdroja elektrického napätia priechodom elektrického prúdu

 

Zopakujte si

1.  Čo je to elektrolýza?

2.  Aké elektródy poznáš?

3.  Aké ióny priťahuje anóda?