Vypracovala: Veronika Čierna

 

 

Tvorí sa od neurčitkového kmeňa pridaním koncoviek:

 

1. trieda na -ar

 

2. a 3. trieda na –er a na -ir

 

-amos

-imos

-aste

-asteis

-iste

-isteis

aron

-ió

-ieron

 

trabajar – pracovať

 

Jednotné číslo

Množné číslo

1. osoba

trabajé

trabajamos

2. osoba

trabajaste

trabajasteis

3. osoba

trabajó

trabajaron

 

comprender – rozumieť

 

Jednotné číslo

Množné číslo

1. osoba

comprendí

comprendimos

2. osoba

comprendiste

comprendisteis

3. osoba

comprendió

comprendieron

 

vivir – žiť, bývať

 

Jednotné číslo

Množné číslo

1. osoba

viví

vivimos

2. osoba

viviste

vivisteis

3. osoba

vivió

vivieron

 

 

Pri časovaní slovies zakončených v infinitíve na –eer sa v koncovkách 3. osoby jednotného a množného čísla mení samohláska –i v postavení medzi dvoma samohláskami na –y:

 

leer (čítať): leí, leiste, leyó, leímos, leisteis, leyeron

 

Pri časovaní niektorých slovies dochádza k pravopisným zmenám na zachovanie výslovnosti:

 

acercar (priblížiť sa): acerqué, acercaste, acercó...

empezar (začať): empecé, empezaste, empezó...

llegar (prísť): llegué, llegaste, llegó...

 

 

Niektoré nepravidelné slovesá:

 

caber: yo cupe...

concluir: él concluyó...

conducir: yo conduje...

dar: yo di...

decir: yo dije...

dormir: él durmió...

estar: yo estuve...

ir: yo fui, tú fuiste, él fue...

haber: yo hube...

impersonal hubo

hacer: yo hice, tú hiciste, él hizo...

poder: yo pude...

poner: yo puse...

querer: yo quise...

saber: yo supe...

sentir: yo sentí, tú sentise, él sintió...

ser: yo fui, tú fuiste, él fue...

tener: yo tuve...

traer: yo traje...

venir: yo vine...

 

Jednoduchý minulý čas vyjadruje deje, ktoré sa uskutočnili a ukončili v minulosti. Používa sa často po výrazoch:

 

ayer (včera)

anteayer (predvčerom)

entonces (vtedy)

la semana pasada (minulý týždeň)

el mes pasado (minulý mesiac)

el año pasado (minulý rok)

 

Ayer me desperté muy tarde.

Včera som sa zobudil neskoro.

 

La semana pasada estuvimos en Alemania.

Minulý týždeň sme boli v Nemecku.

 

Rozdiel medzi jednoduchým minulým časom a zloženým minulým časom:

 

Zatiaľ čo sloveso v jednoduchom minulom čase v minulosti uskutočnený dej, ktorý s minulosťou nie je nijako spätý, sloveso v zloženom minulom čase vyjadruje dej uskutočnený v minulosti, ktrého dôsledky sú však platné aj v prítomnosti, v momente prehovoru:

 

Ayer comí en casa de mi amigo.

Včera som jedol u môjho kamaráta.

 

¿No quieres tomar algo?

No, no tengo hambre, he comido ya.

Nechceš si niečo zajesť?

Nie, nie som hladný, už som jedol.

 

Zložený minulý čas má subjektívny charakter, zatiaľ čo jednoduchý minulý čas nie:

 

Mi amigo ha muerto.

Môj kamarát zomrel. (a ešte mi je stále ľúto)

 

Mi amigo murió.

Môj kamarát zomrel. (jednoduché konštatovanie faktu)

 

Cvičenie

Doplňte v správnej forme:

 

 

 

Použitá literatúra:

 

Španielčina 1: Jana Lenghardtová

Gramatika španielčiny: Ladislav Trup

Gramática didáctica del español: Leonardo Gómez Torrego